Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Channel Catalog


Articles on this Page

(showing articles 1 to 50 of 50)
(showing articles 1 to 50 of 50)

Channel Description:

Tells it All - Namibian Sun
  0 0
 • 07/16/18--16:00: Nestor rides out the storm
 • Nestor rides out the stormNestor rides out the storm ]  Namibia's top boxing promoter and the owner of the MTC Nestor 'Sunshine' Tobias Boxing and Fitness Academy, Nestor Tobias, insists his boxing stable is fine and that he is pushing ahead towards more glory days.

  The academy has faced several setbacks, with some of prominent boxers leaving the long-time promoter to join other stables.

  The likes of Paulus Ambunda, Julius Indongo and Sakaria Lucas parted ways with the academy during a period of less than six months.

  There has also been a reduction in boxing bonanzas staged by the academy, compared to previous years.

  Tobias, however, believes nothing has changed, as boxing promotion is still alive and well.

  “We are doing fine and I believe that nothing has changed compared to the previous years. Yes, the dates of staging events might have changed a bit, but we still remain relevant and active.

  “Many of our boxers have been fighting outside the country and that could possibly be one of the reasons people think we are a bit quiet,” Tobias said.

  The stable currently does not have anyone holding a world title, but Tobias said he is content with the boxers he has.

  He believes the current crop includes potential world champions.

  “Yes, we do not have a world champion in our stable now, but we do have guys that can earn us that before the end of the year.

  “This stable will always produce good boxers, given the hard work and the quality we put in over time.”

  Indongo, Ambunda and Paulus Moses all became world champions fighting for Tobias.

  He has also produced several African champions, including the likes of Walter Kautondokwa, Immanuel Naidjala, Jeremiah Nakathila, Sakaria Lukas and many more.

  Jesse Jackson Kauraisa

  0 0

  Valencia move didn't come easyValencia move didn't come easyColeman attributes success to hard work Namibia's female goal poacher Zenatha Coleman recently signed with Spanish Primera División side Valencia for two seasons. Valencia, Spain's third-largest city and the cradle of blossoming women footballers, will see local striker, 24-year-old Zenatha Coleman, making history as the only Namibian player in its ranks.

  Coleman has moved from Spain's Zaragoza CCF, who were relegated last season, to Valencia, which ended fifth.

  Even though her former club was relegated, the versatile player came close to almost singlehandedly saving her side after scoring seven goals in 15 games.

  “The move to one of the best leagues in Europe would not have happened if not for the hard work of my agent. I come from a small country no one knew anything about. In the space of six months, I was scoring goals and God made it possible for this to happen,” Coleman said.

  She joined Zaragoza after inspiring Lithuanian giants Gintra Universitetas to a domestic double and the Champions League round of 16 last year. Before signing with by Gintra she played for top local side Tura Magic in 2016.

  She becomes the third player to be signed by Valencia this season, following the arrival of Monica Flores and Jucinara Soares.

  Coleman attributed her success to the fact that she works really hard on the field.

  “People confuse my hard work with talent,” she said.

  The striker encouraged the establishment of an active local league, in order for Namibian women footballers to get the chance to be scouted and play abroad.

  “The national team should be able to compete in international friendlies as well, but for that to happen, women's football needs help.”

  The Spanish club, which the Namibian will now call home, was founded in 2009 and struggled prior to the appointment of Cristian Toro as manager in 2012.

  Under his leadership and with an increased investment into the club, Valencia has progressed from a 13th-place finish in the 2012/13 season to a third-place finish in the 2016/17 season.

  There are three reasons for the city's success on the nascent Spanish women's football scene - infrastructure, social culture and geography.

  Both Valencia and rival club Levante have superb setups, with strong state-of-the-art training facilities and legitimate marketing efforts, which bolster their on- and off-pitch performances.

  This will be Coleman's training ground, as she gears to break records.

  -Additional reporting by womenssoccerzone.com

  LIMBA MUPETAMI

  0 0

  Nored a gandja olusheno kOshihauNored a gandja olusheno kOshihau Oshihau, ongaashi omikunda odhindji ndhoka dha kala kadhi na olusheno konima nkene oshilongo sha manguluka momvula yo 1990.

  Ehangano lyokuyandjakaneka olusheno monooli yoshilongo lyoNored, okupitila moprograma yalyo yomayambidhidho goshigwana olya gandja olusheno komukunda Oshihau moshitopolwa shaMusati, ehuliloshiwike lya piti.

  Omukunda Oshihau moshikandjohogololo shaNesi ogwa kala kagu na olusheno konima nkene oshilongo sha manguluka. Ookastoma dha thika pe 150 momukunda ngoka otadhi vulu ngashiingeyi okumona olusheno nokutyapula omauwanawa ngoka haga endele pamwe nolusheno.

  Pahapu dhOmunambelewa Omukuluntu gwaNored, Fillemon Nakashole, oprograma yawo yomayambidhhdidho goshigwana ndjoka hayi ithanwa corporate social responsibility (CSR) programme otayi kwashilipaleke egandjo lyolusheno kaakwashigwana yomomikunda noondoolopa.

  Nakashole okwa popi kutya opoloyeka ndjoka oya tulwa miilonga nelongitho lyoshimaliwa shooN$303 000, okuza kuNored.

  Omunambelewa ngoka okwa popi kutya oya tula miilonga oopoloyeka dholudhi ndoka miitopolwa oyindji moka haya longele onga omukalo gwokuyambulapo oshigwana, oku pitila moprograma yawo ndjoka.

  Okwa tsikile kutya egandjo lyolusheno momukunda ngoka otali ka etelela omayambulepo ogendji. Okwa popi kutya monena aantu owala 16 ya pewa olusheno na okwa pula aakalimo yalwe momudhingoloko ngoka opo ya ninge omaindilo yo ya vule okupewa olusheno momagumbo gawo.

  Nakashole okwa indile woo aakwashigwana kashi kambadhale okuninga omakwatathano golusheno ngoka kaageli paveta molwaashoka oga nika oshiponga noonkondo na otaga tula moshiponga oomwenyo.

  Sho a holola enyanyu lye, omukalimo gumwe gwomomukunda ngoka, Teopolina Shiyuka okwa pandula noonkondo Nored sho a tokola okugandja olusheno komudhingoloko gwawo.

  “Aanona yandje ngashiingeyi otaya vulu okulesha omambo gawo uusiku molwaashoka ope na olusheno,” Shiyuka a popi.

  Okwa popi kutya monakuziwa oya li ya gongele iimaliwa nokuya kombelewa yakansela opo andola ya vule okupewa olusheno ihe oya li ya mono eyamukulo kutya iimaliwa mbyoka inayi gwanaa.

  Okwa popi kutya okwa hala okupandula Nored, na okwa hala a tsikile nokugandja ousheno komikunda ndhoka kadhi na olusheno.

  KENYA KAMBOWE

  0 0
 • 07/16/18--16:00: Ependafule lya ka lala
 • Ependafule lya ka lalaEpendafule lya ka lalaNakusa a tumbalekwa onga ependa esindani mekondjelomanguluko lyaNamibia Pethimbo a kala omunadiplomate gwongundu yoSwapo kIigwana yaHangana pokati komvula yo 1972 sigo 1986, okwa li omukundathani omuwanawa nomukuthimbinga miikumungu yopashigwana pamuthika gwopauyuni. Omuprima minista nale na okuli omunapolitika omukuluntu mongundu yoSwapo, Dr Theo-Ben Gurirab, okwa hokololwa koyendji kutya okwa li ependa mopolotika yaNamibia, sha landula sho a hulitha mOlyomakaya.

  Omunamimvo 80 ngoka a li nale omupopi mEgumbo lyoPashigwana okwa valwa momasiku 23 gaJanuari momvula yo1938, moUsakos na okwa gandja onkalamwenyo ye kekondjelomanguluko lyaNamibia.

  Omupresidende Hage Geingob, mboka pamwe naGurirab oshowo nakusa Hidipo Hamutenya yatungu po oSwapo trio ngaashi ya tseyika, okwa koleke eso lyaGurirab mOlyomakaya.

  Okwe mu hokolola onga kuume, komrade nomukondjelimanguluko gwaNamibia.

  Okwa popi kutya iilonga yaGurirab tayi shambula mongundu yoSwapo oshowo moshigwana shaNamibia otayi kala aluhe nokutumbalekwa.

  Tuliameni Kalomoh, omunadiplomate gwaNamibia ngoka a longa woo onga omugandjimayele gwowina kombinga yiikumungu yopondje yoshilongo gwaGeingob, omuprima minista, Saara Kuugongelwa-Amadhila oshowo kominista Netumbo Nandi-Ndaitwah okwa popi kutya Namibia okwa kanitha kuume kashili.

  “Oshinima shotango shoka twa kanitha onga oshilongo, okuume ketu. Otatu lili ihe otwa pandula sho twa li twe mu pewa onga omuleli gwetu pethimbo lyekondjelomanguluko lyoshilongo shetu oshowo konima sho oshilongo sha manguluka. Out uvitile ofamili ye olukeno omolwa eso lye,” Kalomoh a popi.

  Okwa popi kutya oshilongo osha pumbwa aantu mboka ye na uukwatya ngaashi mboka waGurirab.

  Okwa tsikile kutya, Gurirab, onga omuleli oku na oshitalenti nuunongo wuuvalelwamo.

  “Eyambidhidho lye omanga taku ningwa oonkundathana shokutula miilonga okatokolitho 435 olya li lyongushu. Omudhilaadhili omuwanawa na osha etitha uuveko mbala oompangela dhoWestern Contact Group, onkene omaadhilongo ge itaga si po ihe otaga tsikile nokueta po iiyimati iiwanawa mokati komapupi gaanyasha aanadiplomate yaNamibia. Uuthiga we otawu tsikile,” Kalomoh a tumbula.

  Oshilyo shelelo lyoSwapo, Tobie Aupindi, okwa popi kutya onkalamwenyo yaGurirab, aluhe oya kala kombinga yeitulemo nokugandja.

  Okwa popi kutya onkalamwenyo ye oshowo iilonga ye nayi kale edhimbulutho kwaashoka sha pumbwa okuningwa meyambulepo lyaNamibia.

  Gurirab okwa manitha eilongo lye lyodiploma muulongiskola moAugustineum Training College mOkahandja momvula yo 1960.

  Olweendo lye mopolotika olwa tameke momvula yo 1962, sho a yi ontuku okuza mevi lye okuya moTanzania.

  Okwa kala muupongekwa uule woomvula 27.

  Konima sho a pewa epapa lyuukumwe kIigwana yaHangana momvula yo 1963, okwa ka tsikila eilongo lye moUnited States nomomvula yo 1964 okwa ulikwa a ninge gumwe gwomaakalelipo yoSwapo moUnited Nations oshowo moAmerika, omanga tiilongo.

  Okwiilongo moshiputudhilo shoTemple University moPennsylvania, moka a mono onzapo yoBachelor of Arts degree in political science momvula yo 1969 oshowo oMaster of Arts degree in international relations momvula yo 1971.

  Gurirab, okwa longa onga omukalelipo gwoSwapo kIigwana yaHangana uule woomvula 14 nokonima okwa ningwa omunongononi gwonkalo ta kalelele.

  Okwa longa onga amushanga gwiikwapondje pokati komvula yo 1986 sigo 1990, nopethimbo ndyoka okwa dhana onkandangala onene moonkundathana dhombili yaNamibia.

  Gurirab okwa kala woo oshitopolwa shoonkundathana ndhoka dha e ta po okatokolitho konomola 435 momvula yo 1978, hoka ka etitha etsokumwe lyemanguluko lyaNamibia.

  Okwa li gumwe gwomaaleli yoSwapo mboka ya galukile moshilongo momvula yo 1989,opo ya longekidhe omahogololo gotango moshilongo. Okwa li woo gumwe gwomAakwaSwapo mboka ya shaina etsokumwe lyombili ndyoka lya shainwa muMaalitsa gwo 1989 pokati kepangelo lyaSouth Afrika oshowo Swapo.

  Okwa hogololwa momvula 1989 onga gumwe gwomiilyo yOmutumba gwoPashigwana gwaNamibia na okwa li oshitopolwa shaatoti yekotampango lyaNamibia.

  Okwa ulikwa onga ominista yotango yiikwapondje yaNamibia a manguluka komupresidende gwotango gwaNamibia, Sam Nujoma.

  Gurirab natango okwa kwatele komeho oonkundathana dhuule woomvula ndatu opo ondoolopa yaMbaye yi galulilwe kuNamibia, shoka sha ethitha opo ondoolopa ndjoka yi ninge oshitopolwa shaNamibia momvula yo 1994.

  Gurirab oku na epapa lyoDean of African Foreign Ministers. Muule woomvula 35 moshikondo shiikwapondje, nakusa okwa tseyika na okwa longo pamwe nomapupi gatatu gaaleli muuyuni, oshowo oohamushanga yatano mIigwana yaHangana.

  Okwa hogololwa muSepetemb gwomvula yo 1999 onga omupresidende omuti 68 gwoUN General Assembly.

  Gurirab okwa thiga ko omukulukadhi gwe Joan oshowo oyanamati yaali Dantagob naHanganee.

  FRED GOEIEMAN

  0 0

  Tailor-made cycling pack for Land Rover DiscoveryTailor-made cycling pack for Land Rover DiscoveryGear in one convenient bundle Land Rover caters to a wide variety of lifestyles and sporting interests with a large catalogue of accessories. Land Rover South Africa has introduced the first of many planned Gear Packages with a convenient Cycling Pack for the new Discovery.

  Land Rover caters to a wide variety of lifestyles and sporting interests with a large catalogue of accessories, officially known as Gear. Now Discovery customers who enjoy adventuring on two wheels, as well as four, have an option to equip their vehicle with a range of cycling-oriented accessories hand-picked from the Gear range.

  The new Cycling Pack includes a choice of either a Roof Mounted Bike Carrier for two bicycles (together with the required Roof Rails) or a Tow Bar Mounted Bike Carrier for two. The Package also adds a Rubber Mat set for the first and second seating rows, and a waterproof Loadspace Liner Tray to protect the cargo area floor from the mud and grime picked up during a long day out on trails.

  The Pack also enhances the exterior of a Discovery with a set of front and Rear Mudflaps, and a choice of black or silver Wheel Centre Caps. A requisite of any sporting activity, a First Aid Kit is also included in the deal.

  The cost of all these Gear items would add up to a maximum R28 791 if bought individually but bundled together the Cycling Pack is priced at R22 500. The Package is available to existing new Discovery owners, or can be built into the finance agreements of one bought from the showroom floor of any Land Rover retailer in South Africa.

  Benefits

  One of the benefits of Land Rover Gear is that all items are factory approved and covered under standard vehicle warranty periods.

  The new Discovery is still the most versatile premium SUV with seating for seven, up to 2 500 litres of luggage capacity and class-leading all-terrain capability.

  All three seating rows are available with heated seats (heated and cooled in the first two rows) while massage seats are available for the driver and front passenger – a particularly comforting feature after those long distance rides.

  The SUV provides up to 2 500 litres of load capacity, or up to 1 231 litres with the second row in place. A dual-purpose Powered Inner Tailgate provides a practical load restraint when raised, but when lowered the 285mm overhanging section doubles as a useful bench ideal for changing muddy cycling shoes or performing mild bicycle maintenance or repairs while under the shelter provided by a one-piece tailgate.

  Extra

  Additional storage facilities include a deep cubby hidden in the central console capable of holding a pair of two-litre drinks bottles, a second central armrest binnacle large enough for five iPads, and a concealed small-item stowage nook behind the flip-down Climate Control panel.

  With ground clearance rated at 283mm and a maximum wading depth of 900mm, the Discovery can take mountain bikers to the start of even the most remote trails. When tackling particularly challenging terrain, All-Terrain Progress Control (ATPC) can be programmed to autonomously maintain a suitable crawl speed chosen by the driver. The clever technology allows the driver to concentrate solely on steering the vehicle as they negotiate obstacles, without the distraction of operating the throttle or brake pedals, and can also be used from a standstill to help when pulling away on slippery surfaces.

  Land Rover’s multi-mode Terrain Response 2 system also optimises a range of settings, from throttle sensitivity to gearchange characteristics, to suit the driving conditions at the turn of a rotary controller – and can even select the optimum setting automatically if drivers are unsure of the best choice. - MotorPress

  0 0
 • 07/16/18--16:00: Building the next generation
 • Building the next generationBuilding the next generationOne Lego at a time Legos have always been fun, but try building your future with them. Elizabeth Joseph

  Young Engineers hosted a Bricks Challenge, which allowed children from all over Namibia to experience the world of engineering through building with Legos. The event took place this past Saturday.

  “Using stories and simple demonstrations to spark imagination and critical thinking, the Bricks Challenge is Young Engineers’ most popular enrichment programme,” said Young Engineers director Willem Hanghuwo.

  Young Engineers is an international edutainment organisation active in over 26 countries since 2008. Young Engineers Namibia was established and launched in 2017.

  “In Namibia, there is a great gap in terms of technology and scientific principles, and how things work in reality, most especially between primary education and through to high school,” Hanghuwo said.

  The Bricks Challenge enrichment programme introduces elementary pupils to the basic laws of physics and the necessary mathematic equations that coincide with those scientific calculations.

  Some of the Young Engineers’ programmes include Big Builders, the Bricks Challenge, Galileo Techic and Robo Bricks.

  They utilise Saturdays, to allow those children with tight school schedules to participate.

  Currently they’ve working with under 100 children, who are either once-off or enrolled students.

  “We urge parents and school management to come forward and enhance/complement the education of our children, while they are young and energetic,” Hanghuwo said.

  The initiative not only encourages independent thinking but also gets rid of some limitations forced upon learners in classrooms. It helps them to learn both theoretical and practical concepts.

  This then helps them cope better when they are faced with more complex science and engineering curricula.

  Exposing the future generations to a more practical side of any career is always to their advantage. This is a multi-challenging activity that will definitely allow children to also learn more about their abilities to construct and build figures.

  The initiative will not be stopping anytime soon, so be sure to get your children involved.

  0 0
 • 07/16/18--16:00: Company news in brief
 • Company news in briefCompany news in brief Workers resume at MTN Nigeria

  Workers resumed at MTN Nigeria on Friday after the country’s labour union picketed the South African telecoms company over the rights of workers to join unions, the company said.

  The Nigerian Labour Congress (NLC), the umbrella labour union in Africa’s most populous nation, shut down MTN operations in Nigeria since Monday over claims that the telecoms firm had refused workers from becoming union members.

  MTN Nigeria staff confirmed that they were allowed to enter offices for the first time on Friday since this week.

  -Nampa/Reuters

  Telecom Egypt, Liquid Telecom sign MOU

  Telecom Egypt has signed a memorandum of understanding with Liquid Telecom to enable the pan-African group to complete Africa’s terrestrial fibre network stretching across the Liquid Telecom, a subsidiary of Econet Wireless Global, has been building a fibre network across southern Africa covering Botswana, Democratic Republic of Congo, Lesotho, South Africa, Zambia and Zimbabwe. It also has a presence in Rwanda, Kenya and Uganda.

  “Liquid Telecom will link its network from Sudan into Telecom Egypt’s network via a new cross-border interconnection – bringing together a 60 000 km network that runs from Cape Town, through all the Southern, Central and Eastern African countries, and has now reached the border between Sudan and Egypt,” the two companies said in a statement.

  African continent, the companies said on Saturday.

  -Nampa/Reuters

  Steinhoff seeks to limit Pepkor share plan damage

  Steinhoff Africa Retail will be advised by the end of next month how much it may need to pay to settle a controversial management-incentive plan devised by a company formerly owned by South African billionaire Christo Wiese.

  The operator of clothing chains including Pep and Ackermans disappointed investors in May when it booked R500 million in charges related to the arrangement, a hangover from when the company was still part of scandal-hit retailer Steinhoff International Holdings.

  The plan was put together in 2011 by Wiese’s pan-African Pepkor Holdings, which was bought by Steinhoff in 2015 and now makes up the bulk of Steinhoff Africa.

  -Fin24

  Police arrest ex-CEO of Kenya Power company

  Kenyan authorities said on Saturday they had arrested a former chief executive officer of the state-run distributor Kenya Power on suspicion of economic crimes and wanted to charge the current chief executive.

  Kenya has been hit by a new spate of scandals involving bogus tenders and suppliers with the alleged theft of hundreds of millions of shillings by state officials from several government bodies.

  The Directorate of Criminal Investigations said on Twitter their detectives had arrested Ben Chumo, former Kenya Power chief executive officer, Beatrice Meso, its general manager for corporate affairs and company cecretary, and Peter Mwicigi, its general manager regional co-ordination.

  When sought for comment, Chumo asked to be called back later. Meso and Mwicigi were not immediately available to comment.

  -Nampa/Reuters

  Embraer sees demand for 10 550 smaller jets

  Brazil’s Embraer sees demand for 10 550 new aircraft with a capacity of up to 150 seats in the next 20 years, worth around US$600 billion, the planemaker said on Sunday.

  In a statement from the Farnborough Airshow, Embraer said the fleet of aircraft of that size in service is expected to increase to 16 000 units over the period, compared to 9 000 currently in operation. Market growth will be responsible for 65% of that demand, while 35% will be to replace old aircraft, Embraer said.

  -Nampa/Reuters

  0 0
 • 07/16/18--16:00: Maternity shelter stalled
 • Maternity shelter stalledMaternity shelter stalledTown needs over N$400 00 to complete project The Okahao town council is hoping to raise close to N$450 000 to complete the much-awaited project. A lack of funds has stalled the construction of a maternity shelter in Okahao in the Omusati Region, which has left expectant mothers out in the cold.

  Last year, the town council commenced with the construction of the maternity shelter for expectant mothers, however, all these activities have been placed on hold until council secures funds to complete the project.

  This is according to the council's local economic development officer, Victoria Haihambo, who added that council needs about N$437 000 to complete the project.

  Haihambo said thus far, council had spent N$230 000 on the project.

  The shelter, once completed, will consist of five bedrooms, a kitchen, and an office for the caretaker, and ablution facilities.

  “Council is still in the process of sourcing funds to complete the project,” Haihambo said upon enquiry by Namibian Sun.

  Thus far, the earthworks, concrete formwork and reinforcement, masonry, as well as the installation of the metalwork such as windows and door frames have been completed.

  The plastering of the walls, steel works and roofing, plumbing and drainage, painting, electrical wiring, tiling, ceiling, glazing woodwork finishes such as built-in cupboards, and the fencing off of the premises still need to be done.

  As part of sourcing funds for the project, Haihambo said that on 31 March, council had a mayoral dinner which was attended by the founding president, Sam Nujoma, where N$96 000 in donations was raised.

  Currently expectant mothers are accommodated in a corrugated iron shelters, a few metres away from the incomplete building.

  One of the expectant mothers, who spoke on condition of anonymity, shared the difficult circumstances they have to live in, saying that one shack accommodates up to 16 women.

  Apart from the lack of space, there is not enough mattresses in the three shacks, forcing some to sleep on cardboard boxes.

  When asked about the halted construction, the woman said she wished it was completed already.

  “Even though we, who are currently here, are not going to be the first to sleep in that building, I would not want those expectant mothers coming after us to experience what we are going through. Those responsible for the new building must please get it done,” she said.

  At the current ad hoc shelter, the women pay a N$20 fee for a stay of three weeks and are provided with a water tap and pit latrine.

  When contacted for comment, caretaker of the shelter, Hendrina Iileka said she desperately wants the new building to be completed.

  Iileka said the current shelter was established in 2007.

  She indicated that the safety of the expectant mothers is a challenge at the moment because the shelter is not fenced off and the police do react on time if their services are needed.  KENYA KAMBOWE

  0 0

  FNB theft suspect gets N$60 000 bailFNB theft suspect gets N$60 000 bail The 29-year-old man who was arrested for allegedly stealing N$800 000 cash from First National Bank (FNB) was on Friday granted bail of N$60 000 in the Oshakati Magistrate's Court.

  George Shivute was granted bail by Magistrate Walter Mikiti on the conditions that he does not interfere with the ongoing police investigations, he does not enter FNB, or come in close proximity to its premises.

  Shivute is also expected to report himself every Monday between 08:00 and 17:00 to the investigating officer in the matter, which was remanded to 10 September.

  The state had opposed bail on the grounds that it has a strong case against the accused.

  The state also feared he may abscond, that he may interfere with ongoing investigations and that granting him bail will not be in the public interest or in the interest of the administration of justice.

  Shivute was employed as an ATM custodian at FNB and was entrusted with the responsibility of loading cash into ATM machines at Oshakati, Ongwediva and Oshikuku.

  He is facing an count of theft and a charge of attempting to defeat the course of justice after N$800 000, which was a portion of the N$1 060 000 he was entrusted to load into an ATM on 24 April, disappeared.

  Shivute was then served with a suspension letter on 22 June, following the disappearance of the cash, and he subsequently resigned from the bank.

  He is also accused of tampering with the CCTV camera and alarm system that monitors the ATM into which the cash was to have been loaded. He was arrested four days later on 26 June.

  During cross-examination by state prosecutor Mpule Siyomunji, Shivute claimed he has no knowledge of why he was arrested.

  He informed the court his highest education qualification is a grade 12 certificate and he has no property on his name. He is the father of an eight-month-old baby.

  Shivute also informed the court he does not remember the events of 24 April and that he will remain silent on the allegations until his trial.

  Shivute is represented by Marcia Amupolo.  KENYA KAMBOWE

  0 0

  Joviita: The match analyst forges aheadJoviita: The match analyst forges aheadGiving her take on the Fifa World Cup Joviita Kandjumbwa is a rare breed in the male-dominated domain of sportscasting. Tunohole Mungoba  Joviita Kandjumbwa was chosen by NBC as one of the match analysts during the just-ended Russia World Cup.

  She is also a radio sports presenter at Radio Energy and the 23-year-old has hosted the Skorpion Zinc Cup and other sports events, on and off television.

  “I was born in a small village called Etilyasa in the Omusati Region, but grew up in Windhoek. I spent most of my early and school years commuting between the village and Windhoek,” she tells The Zone.

  Kandjumbwa describes herself as someone who loves people.

  “I am very passionate about sports. If I am not doing anything sport-related, I would be at home reading or spending time with family,” she says.

  According to Kandjumbwa, she has always known she was going to work in broadcasting and on radio.

  “I am also really more comfortable behind the microphone than in front of the camera and because my aim is to inform, engage and entertain, radio was the best platform.”

  As a match analyst, Kandjumbwa watched the World Cup games in full and was also involved in previewing and commenting on the highlights.

  To do this, she had to read as much as possible and make notes, watch match previews on other channels to get a clear understanding of the game and also had to double-check everything.

  “One cannot afford to get the facts wrong, as this is where creditability lies,” she says.

  Kandjumbwa's love for sport was sparked at the age of 19, when she started to develop an interest in sport as a career.

  “That is when I seriously considered being a sportscaster. It all began when I was watching the 2014 World Cup and saw Carol Tshabalala, a South African sports broadcaster, producer and voice-over artist at SuperSport in Brazil presenting on the games. For the first time I was seeing a black female sportscaster and I honestly never knew that it could be a career option. I knew then and there that that was what I wanted to be - a sportscaster - and ever since then I have never looked back,” she says.

  Just like any other woman in a male-dominated industry, Kandjumbwa experienced a lot challenges.

  “People did not really believe in me. I guess it was hard to believe that a woman could genuinely want to do sports. Secondly, I wanted to be in broadcasting and there were not a lot of platforms available.

  “But as time went on and I kept proving myself time and again, and being persistent - I can never take no for an answer - more people began to take me seriously and give me opportunities,” she adds.

  Kandjumbwa said men were really helpful, and were always willing to correct and teach. “It took time and a lot of hard work to prove that I am equally good, if not better than some men.”

  In a few years' time, Kandjumbwa hopes to be one of the best sportscasters in Namibia and do the next World Cup in Qatar 2022.

  “I would like to work in the Premier Soccer League (PSL) as well as at SuperSport, which is regarded the biggest (sports) broadcaster in Africa. I also intend to work with youth development programmes in terms of sports, as I am passionate about youth development. It is of outmost importance to nurture young talent, as well as help uplift sport in Namibia, as sport has the power to change lives and economies, but it is not properly utilised in our country.”

  Kandjumbwa advises young people to first get a qualification related to the field, as “it makes things easier”.

  “I can never stress the importance of education enough. It takes a lot of hard work and persistence. It is not going to come easy, as you have to do your research and build relationships in this small industry. It is of outmost important to form relationships and don't be afraid to ask for help.”  Fast facts about Joviita:

  1. She is currently reading: 'Quiet leadership: Winning hearts, minds and matches' by Carlo Ancelotti.

  2. Her all-time favourite song is: 'Islands in the stream' by Kenny Rogers and Dolly Parton.

  3. Her favourite holiday destination is: Swakopmund.

  4. She looks up to her grandmother, Hannah Shaanika, as she has always been a pillar of strength in everything she does. “She has taught me the value of hard work, to never accepting anything you have not worked for, to be grateful, humble and content with what I have; and her strength, courage and character are what inspire me, and her wisdom is unmatched.”

  5. Her favourite scripture she lives by is: “For I know the plans I have for you declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future.” - Jeremiah 29:11.

  0 0

  Lawyer likely to face contempt of courtLawyer likely to face contempt of court High Court judge Christie Liebenberg expressed his agitation with a state-sponsored lawyer for delaying the commencement of the trial of a Gobabis woman who allegedly connived with her lover to murder her husband.

  Liebenberg, after the lawyer, Hipura Ujaha, at whose request the trial was postponed from last Thursday to Friday, did not pitch up for the matter, said he is delaying the court proceedings.

  “It is unacceptable that he missed the court order and he will face the consequences for not adhering to such order,” a seemingly disenchanted Liebenberg said.

  Initially the trial was scheduled to start on Thursday morning but could not proceed because Ujaha apparently did not fully recover from severe hypertension.

  The court rejected his request to have the matter postponed to 19 July and gave an order that the trial should begin on Friday at 10:00.

  State Advocate Martino Olivier had objected, saying the prosecution team and state witnesses are frustrated over the unnecessary postponements.

  The accused Rachel Rittmann, 46, together with her alleged lover, Ryno Ricardo du Preez, 34, are charged with murder in the death of her husband Rudolf Rittmann.

  The burnt remains of Rudolf were found in his car on the Windhoek-Gobabis road on 23 August 2013.

  The two now each face charges of murder, conspiracy to commit murder, defeating or obstructing the course of justice, violating a dead body by setting it alight, as well as a count of malicious damage to property.

  Rittman is being held at the Klein Windhoek police station, while Du Preez is being held at the Windhoek Correctional Facility's holding cells.

  State advocates Olivier and Ethel Ndlovu are prosecuting.

  The case was postponed to 28 August for trial.  FRED GOEIEMAN

  0 0
 • 07/16/18--16:00: Thieves caught on camera
 • Thieves caught on cameraThieves caught on camera The Walvis Bay police has requested the help of the public after burglars smashed the front door window with a brick and gained entry into Mobile Solutions in Walvis Bay on two occasions last week.

  Both incidents were captured on camera and according to business owner Andre Ceronio, the damage incurred amounts to an estimated N$50 000.

  The closed circuit television (CCTV) footage clip has been released via social media and Erongo's deputy police commissioner Erastus Iikuyu called on members of the community to assist with identifying the culprits.

  On the first occasion, at around 04:50 on Friday morning (6 July), the burglars dressed in white overalls removed a 55-inch Sinotec TV, two 32-inch (Sinotec and Samsung) TVs and a 43-inch Samsung TV.

  They fled the scene in a white Polo Classic.

  Two men entered the shop again on Wednesday evening (12 July) at 23:45. They smashed display cabinets and removed three empty cellphone boxes, camera chargers, earphones and earbud fittings. The criminals appeared drunk and drove off in a charcoal VW Amarok.

  Iikuyu also warned community members not to buy suspected stolen property and advised business owners to take extra precautions.

  “Buying stolen property makes you guilty of an offence. Business owners should invest in alarm systems, burglar bars and CCTV cameras. This is costly but can prevent extensive damage.”

  Anyone able to identify the culprits or who have information that could lead to the arrest of the criminals can contact Detective Chief Inspector Daniel Gurirab on 081 318 2181.  OTIS FINCK

  0 0

  Child pregnancy, marriage shockChild pregnancy, marriage shock7.6% aged 15 to 19 mothers, 5% married In 2015 it was reported that 1 669 boys and 3 828 girls have become victims of child marriages in Namibia, after having been married off in traditional ceremonies. Namibia has shown no progress in improving conditions for children according to a new global index which ranked Namibia 110th out of 175 countries.

  The latest figures indicate that a staggering 7.6% of our girls aged 15 to 19 are mothers and of these, 5% are married.

  Save the Children released its second annual End of Childhood index which takes a hard look at the events that rob children of their childhood and prevent them from reaching their full potential.

  According to the index, Namibia maintained the same position as last year, again scoring 777, and therefore, no progress was made.

  The index compares countries through a set of indicators representing life-changing events that signal the disruption of childhood such as poor health, malnutrition, exclusion from education, child labour, child marriage, early pregnancy and extreme violence.

  Singapore and Slovenia tied for top place in the ranking with scores of 987. Niger ranks last among countries surveyed, scoring 388.

  The report points out that 76.2 per 1 000 girls between the ages of 15 to 19 in Namibia have given birth.

  Just last year, Namibian Sun reported that more than 7 500 pregnant schoolgirls dropped out of school between 2014 and 2016.

  Statistics provided by the education ministry indicated that almost 4 000 teenagers left school because of pregnancy in 2016 compared to 1 843 in 2015 and 1 797 in 2014.

  According to the index, the global number of adolescent pregnancies is set to increase.

  It says projections indicate that the number of girls under 18 giving birth each year will increase globally from about 7.8 million to 8.8 million by 2030. The greatest proportional increases are likely to be in sub-Saharan Africa.

  It adds that complications during pregnancy and childbirth represent the number-one killer of girls aged 15 to 19 worldwide, and 12 million girls marry each year before they reach the age of 18.

  With regards to Namibia, 5.4% of girls aged between ages 15 to 19 are currently married.

  In 2015 it was reported that 1 669 boys and 3 828 girls have become victims of child marriages in Namibia, after having been married off in traditional ceremonies.

  However, a new study is needed on child marriages in the country as there is a lack of data on the matter.

  The report says that without further reductions, more than 150 million girls will marry before their 18th birthday by 2030.

  “Sub-Saharan Africa is now home to close to one in three of these child brides, compared to one in five a decade ago.

  Despite global progress, no region is on track to eliminate child marriage by 2030.

  In sub-Saharan Africa, due to population growth, the number of child brides will rise unless the rate of decline more than doubles.”

  Furthermore survival gaps in sub-Saharan Africa have increased, as progress in saving lives has favoured better-off children. According to the index no region is on track to close its child mortality gap by 2030, and most will not achieve equity in under-five mortality rates between the poorest and richest households - even by 2050.

  Namibia's under-five mortality rate is 45.2 per 1 000 live births, while the country's child homicide rate stands at 3.7 per 100 000.

  The index says that child labour rates have risen in sub-Saharan Africa. From 2012 to 2016, child labour in sub-Saharan Africa rose from 21 to 22%, while all other regions achieved declines.

  The region has also been among those most affected by conflict and poverty, which heighten the risk of child labour.

  Far too many girls, especially those from the poorest families, still face discrimination and exclusion with respect to basic education, child marriage, early pregnancy, sexual violence and unrecognised domestic work.

  The index did not have statistics available with regards to child labour in Namibia.

  Studies have found that child labour in Namibia can be linked to severe poverty, ignorance of the benefits of education, and a lack of understanding on what constitutes child labour and its harmful impact on the development of children and communities.

  According to the 2016 findings on the Worst Forms of Child Labour report, Namibia made a moderate advancement in efforts to eliminate forms of child labour.

  These findings note that children in Namibia perform the dangerous task of cattle herding and also engage in what the report labels the 'worst forms of child labour', which includes sexual exploitation - sometimes as a result of human trafficking.

  According to the report, the key legislative gap is that hazardous work prohibitions in the agricultural sector are not comprehensive. It says children aged between five and 14, form part of the working population in Namibia.

  However, there is no data available to show the percentage of the population involved.

  The report adds that children in Namibia are tending and herding livestock, doing domestic work, working in shebeens and working on the streets selling cellphone vouchers and handcrafts.

  ELLANIE SMIT

  0 0

  May calls on citizens to back her planMay calls on citizens to back her planOr risk no Brexit Britons are urged to back Brexit or risk staying in the European Union. The only thing I ask of Theresa is that we make sure we can trade, that we don’t have any restrictions, because we want to trade with the UK and the UK wants to trade with us. – Donald Trump, President of the United States Prime Minister Theresa May defended her plan for leaving the European Union (EU) as the only viable option, and called on voters and lawmakers to get behind it or “risk ending up with no Brexit at all.”

  “I am not going to Brussels to compromise our national interest,” May wrote in the Mail on Sunday. “I am going to fight for it. I am going to fight for our Brexit deal – because it is the right deal for Britain.”

  May faces tricky votes in the House of Commons this week that Euroskeptics in her Conservative Party see as a test of opposition to her Brexit policy, which lays out a closer relationship to the EU’s single market that many hoped for.

  Boris Johnson, the former foreign minister, and David Davis, the former Brexit secretary, resigned over it, fueling speculation of a possible leadership challenge.

  “This jeopardises the opportunities offered by Brexit,” Davis wrote in the Financial Times on Sunday. “The chance to become a credible trading partner will be compromised and we will be unable to strike free-trade deals.”

  Interlinked regimes

  May’s Brexit blueprint calls for a new UK-EU “free trade area” with interlinked customs regimes, but critics argue that it would leave Britain signed up to rules on trade it would no longer have any ability to influence and prevent it from signing trade deals with non-EU countries.

  US President Donald Trump said in an interview in the Sun newspaper last week that too much regulatory alignment with the EU would “kill” a trans-Atlantic free-trade deal.

  He also criticised May for the way she handled negotiations with the EU and said the deal she’s pursuing “is not what the people voted on.”

  At a joint press conference on Friday, Trump softened his criticism of May’s leadership – though he didn’t back off from his central warning on trade.

  “The only thing I ask of Theresa is that we make sure we can trade, that we don’t have any restrictions, because we want to trade with the UK and the UK wants to trade with us,” Trump said.

  He also revealed that May had rejected his earlier “suggestion” for how to deal with the EU because it was too “brutal,” without saying what it was.

  ‘Sue them’

  May revealed on the BBC’s “Andrew Marr Show” on Sunday that Trump advised her to “sue the EU, not go into negotiations, sue them.”

  Having endured the turbulence of Trump’s visit, May’s attention was immediately on another tough week in Parliament.

  She invited Conservative lawmakers who she hopes to persuade to back her Brexit plan, including Cheryl Gillan, John Penrose and Edward Leigh, to her Chequers country retreat shortly after Trump’s entourage departed.

  The challenge is considerable. Steve Baker, the Brexit minister who quit along with Davis, accused her in The Sunday Telegraph of presiding over a “cloak and dagger” plot to undermine Brexit.

  In her Mail on Sunday letter, May warned parliamentarians seeking to scuttle the plan – and also those trying to force amendments to strengthen post-Brexit EU ties – that they risk causing “a damaging and disorderly Brexit.”

  She said her proposal is the only way to prevent a hard border between Northern Ireland and Ireland after Brexit, while also protecting supply chains and the jobs that depend on them.

  ‘Good deal’

  “We’re going to be able to cut tariffs, we’re going to be able to change quotas, we’re going to be able to have freedom on services, we’re going to be able to have bilateral investment deals,” May said on the BBC. “This is a good deal for the UK.”

  May will get a sense of where she stands on Monday when the Taxation (Cross-Border Trade) returns to the House of Commons.

  Jacob Rees-Mogg, chairman of the pro-Brexit European Research Group, has offered amendments to the bill. On paper, only seven Conservatives need to rebel for it to be defeated – though it depends on how lawmakers from other parties vote.

  It’s unlikely that opposition Labour Party lawmakers seeking a soft Brexit will help May get her plans through.

  Peter Mandelson, Britain’s former trade commissioner in Brussels and a Labour peer in the House of Lords, said in the Observer that May’s plans would deliver “the polar opposite of taking back control.”

  “Britain, in effect, would be entrapped and the more you think through the implications the more the whole thing looks less like a soft Brexit than a national humiliation,” he wrote.

  -Fin24

  0 0

  Cyber defence skills honed in real timeCyber defence skills honed in real time Justicia Shipena  The Namibia University of Science and Technology (Nust) also launched a pre-competition for the Namibia National Cyber Security Competition on 5 July.

  According to Dr Fungai Bhunu Shava, a senior computer science lecturer at Nust, the ICCDI was aimed at providing students with real-world challenges faced, while maintaining corporate networks that cannot be replicated in a typical classroom.

  “During the competition student teams had to secure and defend a virtual industry network composed of Windows and Linux operating systems, along with routers and switches.

  Professional penetration was tested through an act of hostile hackers that the students had to defend against, while taking care of the regular day to day tasks of the network,” she said.

  Dr Fungai added that it provided students with better training and prepared them for when they enter the corporate world. It also served as a platform for the students to enhance teamwork, collaboration, interpersonal skills and problem-solving.

  “This did not only benefit the students but provided industries with an opportunity to witness their future experts at work, solving real work problems, simulated in a business-like environment. In addition it gave the team players international exposure,” she said.

  One of the main sponsors of the ICCDI was MTC, which donated N$60 000 towards the competition. This donation was the start of a possible future partnership with Nust, aimed towards exploring and unearthing new innovations and ideas between the two entities.

  Patrick Mushimba, MTC's IT general manager, said people have become quite active on the internet; hence security in cyberspace is quite crucial.

  He believes collaborating with Nust can play a role in the invention of tools and solutions to secure daily internet experiences.  Information protected

  “We, therefore, as MTC have the responsibility to ensure that whenever our customers surf the internet, their data and information is safe and protected, hence our support for the development of skilled cyber defenders,” he said.

  Sakaria Iindombo, a student at Nust studying computer science and cyber security, said it was an amazing competition and he gained a lot of experience in securing services which are more and more in use in the business environment.

  “It was more like a working environment, where you have to complete business tasks and be on top of your services, in order for it to be running,” he said.

  Iindombo urged more high school learners and varsity students be involved in such initiatives, in order to gain more knowledge and experience, which can prepare them for the corporate world.

  Speaking to The Zone last Thursday, Pius Shambabi, a student at Nust studying computer science and cyber security, and who took part in the competition, said it was the first time for him. He said he had a great time and it allowed him to be involved in a stimulated, real working environment.

  “This was a great opportunity ­especially for the students who are majoring in cyber security, as you get to learn a lot of things that you were not taught during the academic year. I would recommend those who are interested in cyber security to take part next time,” he said.

  Being the only high school that took part, Delta Secondary School managed to take first place.

  The Namibia National Cyber Security competition will be hosted on 5 October.

  0 0

  Karasburg man denies killing girlfriendKarasburg man denies killing girlfriend A 50-year-old Karasburg resident has pleaded not guilty in the Windhoek High Court to a charge of killing his girlfriend.

  The state alleges that August van Wyk murdered his girlfriend, Katrina Waterboer, by kicking and hitting her with stones in Karasburg's Westerkim residential area during the period 29 to 30 August in 2014.

  The accused also pleaded not guilty to a count of defeating or obstructing the course of justice.

  He also denied assaulting Josephine Fredericks, a friend of the deceased.

  He, however, admitted guilt to a charge of common assault.

  Van Wyk forfeited his

  N$3 000 bail money and is currently in custody, after he failed to attend court proceedings on 18 September 2017, while he was out on bail. He had disappeared shortly after consulting with his state-funded defence lawyer, Milton Engelbrecht.

  The lawyer had informed the court his client went to a relative's house in Otjomuise after their consultation.

  The accused had allegedly promised to come back to the law firm the following day, but never showed up.

  He was rearrested on 16 November 2017 in Otjomuise.

  Cliff Lutibezi is the prosecutor, while Judge Nate Ndauendapo is the presiding officer.  FRED GOEIEMAN

  0 0
 • 07/16/18--16:00: Ohangwena battles HIV
 • Ohangwena battles HIVOhangwena battles HIV2 000 new cases last year The challenges of poverty and disease, as well as inadequate access to clean water, sanitation and electricity and teenage pregnancies are high on the agenda of the Ohangwena regional council. A total of 53 267 people were tested for HIV in the Ohangwena Region during 2017/18, with 2 146 testing positive.

  This brought the total number of people on antiretroviral treatment (ART) in the region to 24 796.

  This was announced by regional council chairperson Erickson Ndawanifa, who delivered the State of the Region Address (SORA) on behalf of governor Usko Nghaamwa yesterday.

  Ndawanifa announced Nghaamwa is not in good health and had delegated the task to him to present the SORA.

  Nghaamwa said the region is set to implement targeted interventions to deal with the challenges of poverty and disease, as well as inadequate access to clean water, sanitation and electricity, teenage pregnancies, gender-based violence and the long distances pupils have to walk to schools. During the 2017/18 financial year, the region introduced developmental social welfare services and community education on the prevention of social ills.

  Nghaamwa said the programme stopped 86 people from attempting suicide, while 56 suicide cases were recorded, which would have been higher if these interventions were not implemented.

  “The region continues to conduct an HIV counselling and testing programme at all health facilities. A smart generation campaign was conducted to raise awareness on HIV infections, prevention, treatment, care and support. These types of campaigns target men and young people, adolescent girls and young women,” Nghaamwa said.

  “I am disturbed by the increase of malaria cases in the region. The region declared a malaria outbreak in 2017, which 5 440 confirmed cases, with nine deaths. Despite these challenges, efforts in collaboration with various stakeholders, such as mass health education, screening, follow-up contacts, mass malaria spraying and advanced awareness campaigns were conducted to curb malaria,” he said

  He said according to the national TB report for 2017/18, Ohangwena was the second after the Khomas Region, with 1 107 TB infections.

  He said Engela District Hospital recorded more cases due to patients from neighbouring Angola seeking treatment.

  “A lot has been done to improve environmental structures of some health facilities and to improve ventilation by way of the installation of fans and the construction of outside shelters with sitting benches to minimise overcrowding inside the health facilities, so that it helps to reduce the chances of TB transmission,” the governor said.

  “The initiation of direct observation treatment (DOT) points in prefabricated containers and the implementation of several programmes also helped to reduce TB infection transmissions.

  “At least most of the TB patients were tested for HIV and the HIV prevalence has slightly decreased from 34% in 2016/17 to 33% during the reporting period. All positive cases were put on ARVs. Only two cases of leprosy were reported in the region, which is a reduction compared to previous years,” Nghaamwa said.

  He also reported that the family health division that coordinates primary healthcare services has been busy conducting outreach services. He said the coverage increased from 90% in 2016/17 to 98% in 2017/18.

  He said although 34 primary healthcare facilities are run by registered nurses, the region is faced with a shortage of health personnel.

  Moreover, the region has 95 community health workers, who graduated last year but are still not recruited, which widens the gap between health facilities and home-based care services.

  Teenage pregnancy is still high in the region, at 16%.

  Nghaamwa said an upward trend had been noticed in voluntary male medical circumcision, from 3 534 in 2016/17 to 4 746 for the period under review.

  He said 538 people who were assisted with wheelchairs and assistive devices, such as walking sticks and frames, through rehabilitation services and the surgical cataract campaign restored the eyesight of 300 patients.

  ILENI NANDJATO

  0 0

  Schlettwein dismisses 'capture' claimsSchlettwein dismisses 'capture' claims Finance minister Calle Schlettwein has rubbished claims that Chinese interests have captured the Namibian government. According to him, there is no indication that the economy was being controlled by Chinese interests.

  The Affirmative Repositioning movement held a panel discussion last week to talk about the issue of state capture by the Chinese.

  Schlettwein hit back yesterday, saying government's involvement in the economy was proof that no formal elements were being favoured.

  According to him, government makes up 57% of the economy, eliminating any indications of possible state capture.

  The retail and wholesale sectors of the economy were also not being controlled by Chinese interests, Schlettwein maintained.

  “Who is the main shareholder in the retail and the wholesale sectors? Look around, it is not China; it is nonsense,” Schlettwein said.

  “It is far from being true.”

  He said loans taken up with the Chinese government and related entities were too low to be considered state capture.

  According to him, Namibia's debt exposure to China stood at 2.6% of its external debt stock. Schlettwein also argued that the majority of government's debt was in the local money and capital markets.

  Labour commentator Herbert Jauch, human rights lawyer Norman Tjombe, as well as opposition party parliamentarians Ignatius Shixwameni and Vipuakuje Muharukua were of the opinion there were nuances of state capture present in the economy, the media reported last week.

  “Swapo has sold out this country to the Chinese and other Western forces. It is quite evident that the party's costly relationship with the Chinese government is the foundation of state capture,” The Patriot reported Shixwameni, a former Swapo parliamentarian and now All People's Party leader, as saying.

  “Most ministers in this country are compromised and captured. We can start with the foreign bank accounts before we look at the tenders which the Chinese gobble up,” Shixwameni reportedly said.

  He also used the dialogue to discredit President Hage Geingob's relationship with Chinese businessman, Jack Huang.

  “The executive has been captured. This thing of a private company coming to present to cabinet is serious,” Shixwameni said about the recent cabinet presentation by Namibia Oriental Tobacco cc.

  Muharukua, from the Popular Democratic Movement, concurred with the sentiments raised by Shixwameni.

  Muharukua said there were indications that state capture was present in Namibia.

  “The signs of what we are seeing are indeed that China is sponsoring state capture,” he added.

  OGONE TLHAGE

  0 0

  A celebration of assimilationA celebration of assimilation African World Cup fans are jubilantly celebrating France's victory at the just-ended 2018 Russia World Cup as a victory for the continent.

  As US-based associate law professor Khaled A Beydoun wrote: “A divided nation in search of an elusive optimism puts its hope in the hands of players named Mbappe, Dembele, Fakir, Rami and Umtiti, who wear French Bleu but also play for Africa, and the legions of African soccer fans who share their continental roots.”

  Out of 23 French players at Russia 2018, 12 have African ancestry.

  Karen Attiah, a half-Ghanaian, half-Nigerian woman born in the United States, wrote in the Washington Post recently: “There is a certain glee that comes with knowing that racists, nativists and anti-immigrant politicians in France have to contend with the fact that the World Cup hopes of Les Bleus rest on the shoulders of black African men.”

  But is it justifiable that Africans settle for fantasising about a Wakanda-style World Cup victory, with France as its torch-bearer? The cold, hard reality is that the French World Cup victory is a celebration of assimilation as the key ideological basis of the French colonial policy in the 19th and 20th centuries.

  In contrast with British imperialism, colonial France taught their subjects that by adopting French language and culture, they could eventually become French.

  The purpose of assimilation was to turn African natives into 'Frenchmen' by educating them in the language and culture of France.

  Following the scramble for, and partitioning of Africa, colonial powers that immediately occupied the continent after the Berlin Conference of 1884-85 were Britain, France, Belgium, Spain, Portugal, Germany and Italy. Although all these European powers had the same economic goals, they did not use uniform approaches for their colonial administrations.

  In the end, French assimilation has gotten off relatively scot-free in terms of the global judgement on colonialism and France's victory against Croatia on Sunday is another victory for assimilation.

  0 0
 • 07/16/18--16:00: A corrupted generation
 • A corrupted generationA corrupted generation Michelline Nawatises

  What do you hear when you turn on the radio or put on a CD? What do you see when you turn on the television or pop in a DVD? What do you read when you turn the pages of a magazine or scroll down web pages? What do you hear when you listen to your peers?

  Our way of life as teens seems to be prophesied for us by something known as the media. Television shows and movies glamorise drug use and you will see kids lighting up joints between classes. Rap songs scream violent lyrics and listeners start to feel more aggressive.

  And who can forget the commonly used f-word that we hear daily?

  Is that the extent of our teenage vocabulary? Have we never heard of verbs, adverbs and adjectives? I always thought that was why we have an English classes at school.

  Am I making any of this up? No, these things are all placed out there first and then they come true through the actions of people. Now, I am not saying that things were going great before everything seemed to be about sex, drugs, violence and drinking, but what I am saying is that in our day and age kids are making less and less decisions using their conscience, and are instead looking at the media to see what is considered cool.

  The media is a powerful force, whether we choose to believe this or not. It can be used to promote good behaviour, but more often than not it is used to advertise things such as alcohol and skews our views on what looks gorgeous and what is popular. I wonder why the media does not show people with beer bellies or alcohol-related car accidents in their ads.

  Do not get me wrong, I am not saying that denying every wrong the media bombards us with will make our lives easier. I can tell you from my perspective that it can make for a very lonely life.

  But what you can count on is that people will look back and wish they had made better choices when they were younger. It never ceases to amaze me how teenagers struggle to find constructive ways to get over not being accepted in a vile society that values misconduct rather than knowledge.

  Kids in our generation grow up so fast, and yet they stay as stubborn as they are moulded. Parents are busy, siblings are either too young or have moved out, and kids in school do not like to read.

  Remember my fellow teenagers, you are strong. You are not robotic drones that have to do what the media motherboard says. You can tune out from all that is constantly bombarding us; that which attacks our way of thinking. You can make a difference. Standing up to the beast is not a futile effort.

  We are not taking a knife to a gunfight, but rather a pen. And the pen is not only mightier than the sword, but is even stronger than a belching dragon. Treaties have ended bloody, never-ending gunfights, so why can we not lower the influence of the media on our youth?

  Let’s face it, are we expected to be the digitally-altered perfect models we see in magazines? That is not even realistic and yet those things make it into print and are distributed.

  The media is no longer just harmless entertainment, like it once was. It is a dangerous teacher that teenagers pay more attention to than their school teacher giving them English or Science lessons.

  So the next time you turn on that radio or television, stop and realise that what is being said does not just disappear. It does affect our way of thinking. The effects may not always be instantaneous, but they can build up inside us, little by little.

  Not everyone is gifted with the ability not to be swayed by these things. Even I, who has seen and heard some of the worst the media has to offer, has found it difficult to keep my thoughts to my standards.

  0 0

  First SME Bank defaulter to payFirst SME Bank defaulter to payLiquidators move to recover lost millions The first holder of a loan at the bankrupt SME Bank has been ordered, by way of a High Court summary judgment, been ordered to pay back her loan. The now defunct SME Bank, represented by its appointed liquidators David Bruni and Ian McLaren, was granted a summary judgment against a Windhoek entrepreneur.

  The High Court has ordered Petrina Keramin, as the sole member of her CC Emporium Investments, to pay back over N$1.9 million being the outstanding balance in respect of a N$4.3-million loan she obtained from the bank.

  Judge Herman Oosthuizen ordered Keramin to pay compound interest calculated daily, and capitalised monthly, on the over N$1.9 million at the rate of 15.50% calculated from 1 September 2017 to date of the final payment.

  ”The case is deemed finalised and the matter is removed from the roll,” the judge ruled.

  Emporium Investments in breach of its obligations in terms of the loan agreement, had failed to pay the full amount due to the bank on 31 July 2017 to date. This was despite a letter of demand issued which for the outstanding amount. The bank had to cancel the loan agreement due to the breach. The liquidators, upon enquiry, did not reply on progress made with regards to the status of depositors paying back loans to the bankrupt SME Bank.  FRED GOEIEMAN

  0 0
 • 07/16/18--16:00: Conquering the ocean
 • Conquering the oceanConquering the oceanPaulse to break barriers in marine engineering After battling to adjust, following a move to Spain 13 years ago, Ashlynn Zoe Paulse is soaring to great heights, as she prepares to embark on a marine engineering career. Leandrea Louw  Ashlynn Zoe Paulse is 25 and originally from Narraville in Walvis Bay. She is currently in the final year of her marine engineering studies in Spain.

  Upon her return to Namibia, after passing her final year, she will be the first female marine engineer in the country.

  “I grew up in Narraville with my mom, sister and cousins. When I was seven years old, my mom met my stepfather, and when I turned 12 we moved to Spain.

  “Moving to Spain was very hard for me. I had to start all over again. I needed to learn a new language, a new culture and a new school system. I was a fish out of water. At times I was so sad, and couldn't wrap my head around the fact that I was halfway around the world,” Paulse said.

  “It took us about three years to finally fit in. However, my mother, Carmen, was the one who motivated us, taught us and talked us through the challenges. It became easier later on and in high school my mother told us, if we wanted something, we would have to work for it. By that she meant we had to bring home good grades.”

  Paulse said when she completed her final year of high school, she wasn't sure what she wanted to do next.

  “My father is an engineer, so I thought to myself, why not? I talked to him about it, but he didn't want to hear anything about me becoming an engineer. He told me, if I do become an engineer, my life will be devoted to my work. He asked me, what if I have a family? I would not be able to spend time with my family.

  “I then decided to study administration, but it just didn't feel right and I knew I had to make a change. After about a year, I applied to the Maritime School in Vigo. Later on I went to Germany to do vocational training, and while I was there I was accepted into the Maritime School and in 2014 I started with my first year.

  “I was very excited and although my dad was sceptical at first, he was extremely proud of me. He even helps me with my assignments and even drives me back and forth from home to school. At first everything was strange and difficult, but I told myself nobody is going to put bread on your table and nothing in life is free,” Paulse said.

  She passed her first two years with flying colours and then had to find a job to do her practical training.

  “I applied for a job at Tunacor to do my year at sea, and in September 2016 I sailed with the Oshakati. This was also the same boat my father had worked on and I slept in his cabin, as well. I worked as a greaser on the Oshakati, after which I decided to study further. Currently, I am doing my higher grade that I will complete next year in March.

  “After my graduation I will be fully qualified in accordance with the provisions of the II/5 STCW F Convention, as a chief engineer of vessels up to 3 000 kilowatt, and a first engineer of fishing vessels, unlimited.

  “We started the year being only two girls in the class. This in itself is challenging. This means you have to study harder, just to be on the same level or better as the guys. Some of them are openly jealous and hostile towards you.

  “Ever since I started studying, until this very day, I still get negative comments, like 'what are you doing studying marine engineering, what are you doing on a boat, go study something else'. This only motivated me more,” Paulse added.

  She explained that after her first two years she wasn't sure if she should continue studying.

  “I decided to go to sea, to see if this was really meant for me. During my year at sea, I realised that this is exactly where I want to be.”

  Being Afrikaans-speaking, she had to learn Spanish, which is required by both primary and secondary schools in the country. The teaching medium at the Maritime School is also Spanish.

  “I now speak and write Spanish fluently. I also fund the additional costs of my studies, by teaching others English.” She'll be in Walvis Bay until September, to teach Spanish language classes.

  Paulse advises her fellow youth to read about the career they wish to pursue.

  “Don't let anybody tell you what to do and never accept no for an answer. The moment you make a decision, stick to it. It doesn't matter if you stand out from the crowd and remember to always follow your heart. ”  FACT BOX:

  • Marine engineering is a branch of study that deals with the design, development, production and maintenance of the equipment used at sea, on vessels like boats and ships.

  • Marine engineers are responsible for the operation, maintenance and repair of all major mechanical and engineering equipment on board a ship. This includes the propulsion, electrical, refrigeration and steering systems.

  • To be a qualified engineer you need to study about four years and do one year of practical.

  • Namibia currently does not offer courses or degrees in marine engineering, but is in the process of establishing a school of marine engineering and maritime sciences.

  • Spain offers free tertiary education, with students only paying additional costs like transport and for photocopies.

  0 0

  Man loses head in brick machineMan loses head in brick machine A 26-year-old man lost his life on Friday in Swakopmund while he was cleaning a brickmaking machine. His head was fractured and cut off when the machine was switched on.

  According to the police, Immanuel Mbangula was cleaning the machine at Coastal Cement Works when the operator started it up, unaware he was cleaning it. Mbangula died instantly.

  In another incident, a Namibian Defence Force (NDF) soldier and an artisan, both from Rundu, were arrested in Windhoek after being found in the possession of an elephant tusk.

  The two men were arrested at about 09:30 on Saturday in Rhino Park Street near the Rhino Park Private Hospital.

  They have been charged under the Controlled Wildlife Products and Trade Act and for possession and dealing in controlled wildlife products.

  Also on Sunday, a 28-year-old woman gave birth to a boy, before dumping him in a toilet and killing him.

  This occurred at Mulongela Restaurant in Dawid Goreseb Street in Katutura. People who live in the same house with the suspect suspected foul play and alerted the police. The woman is under police guard in hospital, while receiving medical treatment.

  Meanwhile, the internal investigations department of the police is probing a shooting incident that happened on Saturday involving the police's emergency unit.

  The unit on Saturday responded to a housebreaking at Rocky Crest and on their way found a car parked in the riverbed.

  As they approached the car, six men jumped into it and sped off.

  A chase ensued and the police fired shots, while attempting to stop the car, after verbal warnings were ignored.

  The bullets struck the front and rear wheels of the vehicle. According to the police the car came to a standstill and the driver was found to be under the influence of alcohol. The driver, who is a 24-year-old Angolan student at Lingua College, was arrested and charged with driving under the influence, as well as failing to stop a vehicle after being requested to do so by a police officer. No injuries were reported.

  In another incident, 29-year-old Johannes Iilonga was stabbed to death in his bedroom on Sunday. According to the police the suspect entered Iilonga's room in Kuisebmond and stabbed him with an unknown object. He died instantly. The 21-year-old suspect has been arrested.

  On Sunday, a 27-year-old man, Kandhendje Jacobs, was killed after he was stabbed with a knife three times in his neck. The incident occurred at the abandoned Royal Hotel on the corner of Dr AB May Street and Independence Avenue.

  According to the police the old hotel building is apparently occupied by street kids and the homeless and while the motive for the stabbing is not known, it is alleged there was a fight. Two male suspects aged 23 and 18 have been arrested.

  At Gochas a 56-year-old man was arrested after being found in the possession of 73 'ballies' of cannabis wrapped in newspaper on Friday. The value is unknown.

  In another incident, a 32-year-old man was arrested at Stampriet on Friday after he was found in possession of 76 quarter, one half, and four whole mandrax tablets, as well as 128 'ballies' of cannabis. The values of the drugs is still to be determined.

  A 34-year-old woman and a 35-year-old man were arrested on Saturday at Epako after being found with 657.52 grams of cannabis valued at N$6 575 and 20 whole mandrax tablets valued at N$2 400. They were also found in possession of an unlicensed 9mm Makarov pistol and seven rounds ammunition.  ELLANIE SMIT

  0 0

  Air Nam appeals Zim impoundingAir Nam appeals Zim impounding Air Namibia has lodged an appeal against a court order issued in Zimbabwe to impound its planes after a Zimbabwean family sued the airline for US$1 million.

  Spokesperson for the airline Paul Nakawa yesterday confirmed to Namibian Sun that the airline will be challenging the court order, adding its staff complied with the country's laws to which they are subject.

  Nakawa said the appeal has already been lodged which has the effect of staying the order of the High Court in Zimbabwe pending the hearing of the matter.

  The legal action follows after the family filed a US$1 million lawsuit for inconvenience suffered after they were allegedly deported after being detained for two days by Air Namibia officials in Windhoek, while in transit to Turkey.

  The applicants in the matter are Chenjerai, Fadzai, Rutendo and Tadiwanashe Mawumba, and Juliana Magombedze. The family claimed that they were unlawfully detained by Air Namibia officials, before being deported back to Zimbabwe last year. NewsDay reported that High Court Judge Justice Tawanda Chitapi issued a court order, authorising the impounding of Air Namibia's planes and the attachment of office equipment at Joina City in Harare, pending an application for damages by the Zimbabwean family. The order, dated 26 June, was granted after the family approached the court seeking an order to confirm and/or find the jurisdiction for the High Court of Zimbabwe in the family's US$1 million litigation against Air Namibia. The standoff between the family and Air Namibia started February last year after they were denied access to travel to Europe. Mawumba reportedly said that upon arrival at the Hosea Kutako International Airport in Windhoek on 15 February last year, his family was advised by Air Namibia officials that they were not permitted to travel to Turkey because of their Zimbabwean nationality, and said this was done in a racist manner. Nakawa told Namibian Sun that Air Namibia only became aware of the court order through the media.

  “Upon inquiry with legal representatives the airline was informed that the pleadings filed by the airline had been removed from the court file.” According to him the plaintiffs in the matter never followed through with the case until Air Namibia presented an application for the dismissal.

  “We did not refuse the family to travel to Turkey, but rather to Frankfurt, after the instruction obtained from the immigration officers. It's a matter of compliance.” Regarding the racial remarks, we distance ourselves from such distorting allegations,” Nakawa said with regards to the claims being made by the family.

  He further stressed that Air Namibia does not fly to Turkey but to Germany. “We only complied with the instructions of the Germans.”

  “Our staff complied with the laws of the state where we operate to. The terms and conditions of carriage are clear, that the airline may refuse to transport any passenger that does not meet the requirements of the country of destination.”

  Nakawa further pointed out that it is within the ambit of Air Namibia as a national carrier to refuse passengers that do not meet immigration requirements to board as the airline could be given hefty fines.

  According to him there are several reasons why Air Namibia could refuse right of carriage. This can include that such action is necessary to comply with any applicable government laws, regulations, or orders. It may be that the carriage of a passenger's baggage may endanger or affect the safety, health, or materially affect the comfort of other passengers or crew.

  Another reason could be that a passenger's mental or physical state, including their impairment from alcohol or drugs, presents a hazard or risk or that the person have committed misconduct on a previous flight and there is reason to believe that such conduct may be repeated.

  If a person refuses to submit to a security check they can be refused right of carriage, or if they have not paid the applicable fare, taxes, fees or charges.

  A passenger can also be refused if it appears that they do not have valid travel documents, or may seek to enter a country through which the carrier may be in transit, amongst others.

  ELLANIE SMIT

  0 0

  Erongo electricity tariffs increasedErongo electricity tariffs increasedAverage rise of 4% The new tariffs are effective from the beginning of this month. The impact of this increase on Erongo RED is 5%, which means that the electricity provider will be paying an average N$1.69 per kWh on bulk tariffs. – Fessor Mbango, CEO: Erongo RED Otis Finck at Walvis Bay - The Erongo Regional Energy Distributor (Erongo RED) announced an average weighted tariff increase of 4% for the period July 2018 to June 2019.

  Fessor Mbango, the CEO of Erongo RED, told members of the media on Friday in Walvis Bay, that the increase comes after NamPower was granted a 5% average weighted tariff increase for the same period.

  He said that the new tariffs would apply to all customer categories in the Erongo region except for some mining companies directly fed by NamPower.

  Mbango added that due to slow economic activities over the last two years, large power users would only receive a 2% increase for 2018/19 in order to stimulate business activities in the region.

  “Erongo RED submitted an application to the Electricity Control Board (ECB) to adjust electricity tariffs for the 2018/2019 period. The ECB reviewed and approved the application and new tariffs will be applied to customers effective 1 July 2018.”

  Mbango explained that the 4% weighted average increase is the weighted average of different tariff categories applied to different groups of consumers in the Erongo Region.

  “The ECB levy increased by 7% and an announcement on the National Energy Fund (NEF) levy will be made. NamPower announced an average tariff increase of 5% country wide in May 2018. The impact of this increase on Erongo RED is 5%, which means that the electricity provider will be paying an average N$1.69 per kWh on bulk tariffs.

  “Taking into account the increase by NamPower and other associated costs the ECB granted Erongo RED an average tariff increase of 4% effective from 1 July 2018. In compliance with the approval by the ECB, the regional energy distributor will pass weighted average of a 4% tariff increase on its customers.”

  Mbango pointed out that it should be noted that the 4% tariff increase is a weighted average of different tariff categories and the actual impact on customers will vary according to tariff category on which they are connected and their consumption pattern.

  Categories

  The actual tariff increase per different customer segment will thus be 5% for domestic single-phase users, pensioners (prepaid/conventional) and business single-phase users.

  Prepaid customers above and below 20 ampere as well as institutional single phase customers will pay 4% more. The same apply to business 3 phase, prepaid business above 30 amps and prepaid business up to 30 amps consumers.

  Institutional large power users will pay 3% more. Institutional three phase and large power users will pay 2% more.

  Mbango also announced that the current block tariffs scheme (including blocks) would be reduced from 0-150- to 0-100 on the first block. The second block will be reduced from 151-650 to 101-500 and the last block from 650+ to 500+.

  “These limitations are being introduced to enforce controls over social tariffs, reduce the misuse of the social tariff and to ensure that only the pro-poor benefit from this tarrif, effective 1 July 2018. Erongo RED reduced the current subsidy on up to 30 Amp to 20Amp.”

  Customers currently on the up to 30 Amps prepaid social tariff will no longer qualify for the subsidy and must visit the nearest pay point to re-apply for 20 Amps.

  In order to qualify for the new up to 20Amp prepaid social tariff, customers will have to reduce their circuit breaker from 30 Amp to 20 Amp. Erongo Red will carry the initial cost of the circuit breaker reduction.

  Subsidy

  Mbango told journalists previously (2017) that the company spend approximately N$15 million subsidising the cost of electricity on pensioners and low-income segment of the community in 2016/17.

  “The subsidy supports over 17 000 customers throughout the region of which 5262 are pensioners registered with Erongo RED. As opposed to the previous years, free prepayment installation only became applicable to pensioners who are up to 40 amps connection size and the customers that are on the Debt Management programme.”

  He further explained that electricity prices are in general influenced by elements such as costs associated with generation, transmission, distribution and supply of electricity.

  He also mentioned other factors such as the upgrading of the network, operational costs, connection of new development s as well as the costs to replace aging electricity infrastructure.

  Impact

  He further emphasised that Erongo Red was fully aware of the impact an electricity tariff increase has on customers and therefore strive to pass on tariffs that are reasonable and cost effective.

  “Erongo Red has since 2012 put measures in place to cushion the impact of electricity on customers especially pensioners and the low income segment in communities.”

  Mbango gave the assurance that Erongo Red looked into all possible ways to ensure that the impact of tariffs increases on customers are cushioned and to ensure that the company operate sustainably.

  He said that particular attention is also been paid to investing in capital projects to ensure a robust network to meet the demand for electricity.

  “When determining tariffs this year, Erongo RED looked at various factors such as the impact of the 5% increase by NamPower on the regional electricity distributor, the impact on end users, envisaged capital projects, electrification projects, the replacement of aging infrastructure and the servicing of loans. The company also took into account the socio-economic challenges of customers including the impact of electricity cost on commercial and industrial customers.”

  Information sessions with shareholders, the public and pensioners were conducted in June 2018 to sensitise everybody about the anticipated tariffs. Information sessions will also be conducted to educate the public on electricity safety and electricity saving tips.

  Mbango also cautioned that during the winter period (June, July and August) consumers will experience high bills especially customers on time of use (TOU) meters.

  He said that the high bills are mainly driven by high usage of electricity during winter, which translate into higher bills and urge all customers to use electricity sparingly during this particular period.

  0 0
 • 07/16/18--16:00: Pay your dues - Schlettwein
 • Pay your dues - SchlettweinPay your dues - SchlettweinFinance minister says informal sector is not being targeted unfairly The finance ministry has reached out to 381 foreign-owned small and medium enterprises, registering 250 of them and securing an additional tax income of N$50 million. Finance minister Calle Schlettwein is of the opinion that all citizens must pay tax, irrespective of the sector they are engaged in.

  This follows moves by the ministry that urged the informal sector to pay its taxes.

  Currently, tax laws require that persons who earn above N$50 000 per annum should pay tax on an annual basis, while businesses that earn above N$500 000 are also subject to pay taxes. Schlettwein also hit out at recent press reports, saying what was being presented was not factual.

  “Paying tax is an obligation of all earners of taxable income. What is currently being postulated is misconstrued,” Schlettwein said. “Everyone who earns above a certain threshold is subject to paying tax.”

  According to him, no new taxes are being introduced and it was merely a call for individuals and businesses that earn above the set thresholds to register to pay tax.

  “The ministry has not announced any new tax regimes nor does the ministry intend to,” Schlettwein added. He also said individuals and businesses deriving income from activities in the informal sector could claim back tax paid on inputs bought for their businesses, as the Income Tax Act makes provision for this.

  Efforts to extend the tax net also proved successful, through a recent campaign by the ministry titled 'Operation Sunshine'.

  According to Schlettwein, the ministry reached out to 381 foreign-owned small and medium enterprises. As a result of the exercise, it was able to register 250 small and medium enterprises, while this resulted in additional tax income of N$50 million.

  A pamphlet produced by the ministry recently informed traders they must honour their tax obligations or face the consequences. The pamphlet warns explicitly that hair salons, whether operated in a city centre, town, informal market, incubator centre or at home, are subject to tax.

  The same applies to taxi and bus transport businesses, as well as hawkers, whether they sell their products door to door, at an open market, on the side of the road, under a tree, in a neighbourhood or from the boot of a car. “Plumbing services, if you have people who call you to fix their broken taps and pipes for a fee, record such income and pay tax. Kapana sellers, if you roast meat and sell it, you are required to pay tax on such income,” the pamphlet reads further.

  Inland Revenue commissioner Justus Mwafonge said the N$50 000 threshold was not new, as individuals who earn more than that per annum are in any case required to pay taxes.

  “This is nothing new. Informal traders have always been taxed. It will all depends on how the business is registered. This is nothing new,” Mwafonge said.

  According to him, this was also the ministry's way of informing taxpayers, while educating them about their tax responsibilities.

  “We are just trying to simplify things.”

  There was also a possibility that the finance ministry would soon introduce a presumptive tax regime. According to Mwafonge, a lot of work still needs to be done before it is implemented.

  In other tax developments, Schlettwein also announced the ministry was able to retrieve N$1.3 billion under the tax incentive scheme programme, out of the N$4 billion targeted. He also announced the programme would not be extended, while the ministry is also contemplating what to with businesses and individuals who have not paid any taxes.

  OGONE TLHAGE

  0 0

   New permanent secretaries named New permanent secretaries named The Office of the Prime Minister has announced the appointment and redeployment of new permanent secretaries with effect from 1 August 2018. In a press statement a while ago, the Cabinet secretariat announced that I-Ben Nashandi, who was formerly at the poverty eradication ministry, will now take over as the substantive PS in the Office of the Prime Minister. He will take over from Nangula Mbako who retired last year, but has seemingly been retained as advisor to Prime Minister Saara Kuugongelwa-Amadhila. The other permanent secretary at the OPM is Andreas Mwoombola who is responsible for implementation and monitoring. Nashandi has been replaced by Esther Lusepani at the poverty eradication ministry. Government has also announced the appointment of Annely Haiphene as the new PS at the National Planning Commission, replacing Leevi Hungamo who resigned last year. Abraham Iilonga is the new accounting officer responsible for veteran affairs and takes over from Hopelong Ipinge who recently retired, while Annascy Mwanyangapo is the substantive PS at the ministry of public enterprises.
  0 0
 • 07/17/18--16:00: Unleash the beast
 • Unleash the beastUnleash the beastRing-rusty Uushona set for German battle Former WBF welterweight world champion Bethuel 'Tyson' Uushona has hinted at a return to the ring following months of inaction. Bethuel 'Tyson' Uushona is scheduled to fight in Germany next month, Namibian Sun can exclusively reveal.

  The Namibian, who was stripped off his World Boxing Federation (WBF) world title after failing to defend it within the scheduled time, says he is rejuvenated and ready to pounce again.

  Namibian Sun is in possession of a fight cut which pits the Namibian against a German boxer.

  It reveals that Uushona is scheduled to fight Rico Mueller of Germany on 11 August.

  The date of the fight can, however, also change, depending on boxing commission approval.

  Uushona was, however, reluctant to confirm that his next fight will be against a German opponent.

  “Well, I do not know where you got that information from, but I will not be able to tell you whether Mueller will be the boxer I will be fighting or not.

  “All I can say is that I have been doing what I have to do in the gym, in order to remain fit and ready.

  “The people must expect a beast of a fighter when I return to the ring,” Uushona said.

  He won the WBF world title in 2016 and defended it in 2017, before losing it after failing to fight for a period of over six months.

  “You will see me in action very soon, because I have been preparing for something.

  “Losing my title in such a manner was not a good thing, but I am working hard for bigger things.

  “I do believe that I will be in the ring and abroad in less than 20 days from now,” Uushona said.

  The boxer, however, continued to be tight-lipped about where and against who he would be fighting.

  Mueller has a record of 23 wins, with two loses and one draw after 26 fights, while Uushona boasts a record of 36 wins, five loses and one draw in his professional career.

  Mueller is also a former International Boxing Organisation (IBO) intercontinental world champion.

  Uushona was touted as a potential great during the time he was fighting for the MTC Nestor 'Sunshine' Tobias Boxing and Fitness Academy.

  The boxer, however, lost an important fight to Argentinian Dario Pucheta in 2014.

  This was followed by another two losses, which resulted in Uushona quitting the Tobias stable to join the Salute Boxing Academy.

  The 36-year-old still feels there is enough time for him to rejuvenate his career and become a welterweight great.

  Jesse Jackson Kauraisa

  0 0

  Youngsters braced for Ramblers tourneyYoungsters braced for Ramblers tourney About 70 teams will battle it out for top honours in Windhoek this weekend, when Ramblers FC hosts its annual Youth Football Tournament.

  The 11th edition of the tournament will feature under-7, u-9, u-11, u-13, u-15 and u-17 teams and will take place from Friday to Sunday.

  The Windhoek-based teams will be joined by sides from Rosh Pinah, Rundu, Otjiwarongo, Henties Bay and Swakopmund.

  The competition will be played at the Ramblers and Unam fields.

  “Ramblers are happy to welcome the teams, especially the teams from Rundu and Henties Bay, who are entering for the first time. Some of their players will play on grass for the first time.

  “For some, a trip to Windhoek is like playing at the World Cup and we are honoured to play a part in their development,” said Ramblers chairperson Sedrick van Turah.

  While exposing the youngsters to a development competition, the tournament also gives them exposure in terms of them travelling to see other parts of the country.

  The first tournament was staged in July 2008.

  While the Ohlthaver & List (O&L) Group is the main sponsor of the tournament, various other companies have also come on board.

  Omnitel Namibia is sponsoring the u-7 competition, Valco Pumps and Valves the u-9s, Financial Consulting Services the u-11 category and Martin Krafft the u-13s.

  The u-15 category is sponsored by Elwere CC and MobiPay will take care of the medals and trophies for the u-17s.  LIMBA MUPETAMI

  0 0

  Namibian student shares French joyNamibian student shares French joyAs World Cup winners continue to celebrate A Namibian student in France gives an account of his experience in France, after the nation won the 2018 Russia World Cup on Sunday. Gawie Kanjemba, who is studying for double masters in international energy at the Paris Institute of Political Studies, commonly referred as Sciences Po, says the atmosphere in the city has been crazy, after Le Bleus beat Croatia 4-2 to lift the World Cup trophy in Russia.

  Speaking from Paris, Kanjemba said there have been parties in the streets, parks and in the bars since Sunday.

  “People are just screaming 'viva Le Bleus' in the streets. I have never experienced anything like this before.

  “On Sunday close to 90 000 people gathered in the Champ de Mars gardens five hours ahead of time. It was clear that we were all not going to fit into the park. Supermarkets set up TVs, people opened up their homes for friends and neighbours to watch with them.

  “A feeling of togetherness filled the streets as Parisians for the first time became accommodating in the name of football,” Kanjemba narrated in awe.

  He said the city was and is still decorated in white, blue and red, and when the final whistle was blown, he could hear the whole city screaming in excitement and chanting: “Viva Les Bleus.”

  “Cars honked throughout the night. Metro stations were closed. People were celebrating all the players. I did not see segregation racism or elitism. We were all part of the Les Bleus family.

  He added since being in Paris he got to see a side of the French people which one does not normally witness.

  “During times like this I have come to realise the value of sport and culture, because it has the power to bring a community together.

  “People were not celebrating because they are French nationals; they celebrated because of the association to the country, whether as a student or a mere tourist.

  “Paris is probably the most beautiful city in the world and winning the World Cup has opened up a whole new outlook to the city. I will never forget this,” Kanjemba said.

  He continued to say his French has improved because of him hanging around with football fans.

  The French football team had a World Cup victory parade on an open-top bus down the Champs Elysees Avenue, before a reception with President Emmanuel Macron on Monday. Reports in France media states several Paris Métro stations had their names temporarily changed to honour the team.

  Champs-Élysées Clemenceau station became the Deschamps-Élysées Clemenceau, after national team coach Didier Deschamps and Victor Hugo station became Victor Hugo Lloris, after France's goalkeeper and team captain.

  LIMBA MUPETAMI

  0 0
 • 07/17/18--16:00: Social club heads to SA
 • Social club heads to SASocial club heads to SA The Okahao Veterans Social Club will take part in the Bela Bela-Namib Social Club tournament on Saturday in South Africa's Limpopo province.

  The Okahao Veterans Social Club was established in 2014 by group of soccer veterans from Okahao and the surrounding areas in the Omusati Region, with the aim of developing a sporting culture around the region.

  Guest speakers from sport bodies in South Africa will also be at the tournament, which will offer young players an opportunity to showcase their skills in front of football scouts. A group of 18 young and veteran players and managers from the Omusati Region have been selected to take part in the tournament. “We have been preparing well with the players and have faith that the trip will be a success,” organiser Vaino Amadhila said.

  “These type of social teams are important because it not only contributes to the health of players, but gives them opportunities to showcase their skills, Vaino explained.

  The funding for the trip was made possible by the Easter Football Cup that was officially opened by the founding father, Sam Nujoma, this year.

  This is an annual event that the Okahao Veterans Social Club organises to raise sport awareness in Okahao and the surrounding areas.

  “There are also local businesspeople from the north that have sponsored towards the annual tournament,” said Amadhila.

  In total, five clubs will take part in the South African tournament - one each from Gauteng and Mpumalanga, another two from the Limpopo province and the Okahao Veterans Social Club.

  The social club squad will consist of 18 players, who contributed N$1 500 towards their participation in the tournament. The club is always looking for new members.

  LIMBA MUPETAMI

  0 0

  Hamukwaya gives update on Paulus, SorosebHamukwaya gives update on Paulus, Soroseb Namibia Paralympics Committee (NPC) secretary-general Michael Hamukwaya says wheelchair cyclist Frans 'Tupac' Paulus and weightlifter Ruben Soroseb have not been in action due to several reasons.

  Paulus last participated in the Outeniqua Wheelchair Challenge, while Soroseb has been out of action for almost a year.

  Both athletes' careers have been hampered by back injuries, which have kept them out of action for some time.

  “I can confirm that Paulus is doing great even, though he has not been in action for some time. He is currently in the northern regions of Namibia and his back problems are fine now.

  “Few events in his category have taken place lately,” Hamukwaya said.

  The coach added Soroseb has decided to take a rest from sport, but he is doing fine.

  Hamukwaya noted he is currently not sure whether the weightlifter is willing to continue or not.

  Jesse Jackson Kauraisa

  0 0

  Futeni iishoshela yepangelo - SchlettweinFuteni iishoshela yepangelo - SchlettweinIishoshela yepangelo koongeshefa kashi shi oshinima oshipe Uuministeli wemona owa tseyitha kutya owa shangitha oongeshefa oonshona naadhoka dhopokati dhaazaizai dhili 250 dhomoongeshefa 381, nokulikola iishoshela yepangelo ya thika poomiliyona 50. Ominista yEmona, Calle Schlettwein oya holola omaiyuvo gawo kutya aakwashigwana ayehe mboka haya mono iiyemo tayi pumbwa okufutilwa iishoshela oya pumbwa okufuta iishoshela yepangelo, inashi tala kutya oye li moshikondo shinipo.

  Ompango otayi utha kutya kehe ngoka ha mono iiyemo yi vulithe pooN$50 000 komvula okwa pumbwa okufuta iishoshela yepangelo omanga oongeshefa ndhoka hadhi ningi iiyemo yi li pombanda yooN$500 000 dha pumbwa natango nadho okufuta iishoshela yepangelo.

  Schlettwein natango okwa popi kombinga yoolopota dha pitithwa omasiku ngaka kutya shoka tashi lopotwa kashi li paushili.

  “Okufuta iishoshela yepangelo oshinakugwanithwa shakehe ngoka ha mono iiyemo tayi utha omuntu a fute iishoshela. Shoka tashi lopotwa ngashiingeyi itashi ningwa paushili,” Schlettwein a popi.

  Pahapu dhe, kape na iishoshela iipe tayi tulwa miilonga, ihe oshi li oshinakugwanithwa shaamboka haya mono iiyemo mbyoka hayi futilwa iishoshela yiishangithe yo ya kale haya futu iishoshela.

  “Uuministeli inawu tula miilonga iishoshela iipe.”

  Minista okwa tsikile kutya uuministeli wawo owali ya talele po oongeshefa ndhoka ooshona naadhoka dhopokati dhaazaizai dhili po 381, noshizemo she talelepo ndyoka osha etitha ku shangithwe oongeshefa dhili 250, ndhoka ooshona nodhopokati, naashoka osha etitha moshiketha shepangelo iimaliwa ya thika poomiliyona 50 miishoshela.

  Ooyene yoosalona, ooyene yootaxi noombesa dhomalweendo oshowo aalandithi yuupana naaniilonga yamwe po yokomake okwa hololwa kutya otaya ka kala taya futu iifendela yepangelo molwaashoka ohaya mono komwedhi iiyemo yi vule pooN$50 000.

  Etokolo ndyoka olya landula etseyitho ndyoka lya ningwa kuuministeli wemona okupitilila muufo wuuyelele mboka wa pitithwa tawu holola kutya aanangeshefa yoludhi ndoka oya pumbwa okufuta iifendela nenge otaya ka taalela iilanduli ngele oya ndopa.

  Uufo mboka owa londodha kutya aanangeshefa yoosalona kutya oomboka ohaya longele moondoolopa nenge momalukanda oshowo komagumbo oya pumbwa okufuta iifendela.

  Natango moka omwa kwatelwa ootaxi, oombesa aalandithi yomomapandanda, pomatala, pooha noondjila nenge kehe tuu pamwe kutya ohaya landithile miihauto yawo.

  Aanangeshefa mboka haya longo nokupangela ominino nayo oya tegelelwa ya fute iishoshela.

  “Omayakulo gokulonga ominino, ngele owu na aantu haye ku dhengele oongodhi opo wu kapangele ominino dhawo nena owa pumbwa okufuta iifendela yokongulu. Aalandithi yokapana nayo oya pumbwa okufuta ofendela,” okafo komauyelele ka holola.

  Ofuto yiishoshela yepangelo kaalandithi kashi shi oshinima oshipe pahapu dhakomufala gwoshikondo shomafutilo giishoshela yepangelo, Justus Mwafonge.

  Mwafonge okwa popi kutya shoka kashi shi oshimina oshipe molwaashoka paveta yawo, omuntu ngoka ha mono iiyemo yi vule poN$50 000 komvula okwa pumbwa okufuta iishoshela.

  Okwa popi kutya oongeshefa odha kala nale nokufuta iishoshela na oshiikolelela owala kutya ongeshefa oya shangithwa ngiini.

  Mwafonge okwa popi kutya natango oshindji osha pumbwa okuningwa omanga iifuta mbyoka inayi tulwa miilonga.

  Muuyelele wumwe uupe wa holoka po, Schlettwein okwa popi kutya uuministeli owe shi pondola okulikola iimaliwa ya thika poobiliyona 1.3 okupitila moprograma yo tax incentive scheme programme, okuza moobiliyona 4 ndhoka tengenekwa okumonika okupitila moprograma ndjoka.

  Okwa tsikile kutya oprograma ndjoka itayi kalelepekwa, nuuministeli otawu ka kambadhala okutala shoka tawu vulu okuninga noongeshefa oshowo oohandimwe mboka ihaya gwanitha po iifuta yawo.

  OGONE TLHAGE

  0 0

  Ohangwena tayi kondjitha ombuto yoHIVOhangwena tayi kondjitha ombuto yoHIV Konyala aantu yeli po 53 267 oya konaakonwa ombuto yoHIV moshitopolwa shaHangwena, moshikako shomvula yo2017/18, naantu 2 146 oya monika ombuto.

  Omiyalu ndhoka odha etitha aantu yeli po 24 796 ya kale kepango lyoantiretroviral treatment (ART), moshitopolwa shoka.

  Uuyelele mboka owa tseyithwa komunashipundi gwelelo lyoshitopolwa shaHangwena, Erickson Ndawanifa, ngoka a tseyitha oshipopiwa shopashigwana shopashitopolwa shoka, pehala lyaNgoloneya gwoshitopolwa, Usko Nghaamwa.

  Ndawanifa okwa tseyitha kutya Nghaamwa ke na nawa uukolele na okwe mu pe oshinakugwanitha shokutseyitha oshipopiwa shoka, pehala lye.

  Nghaamwa okwa popi kutya oshitopolwa otashi kambadhala okutula miiilonga omikalo ndhoka tadhi vulu okukondjitha omaupyakadhi ngoka ga taalela oshitopolwa ngaashi oluhepo, omikithi, ompumbwe yomeya ga yogoka nuundjugo, olusheno, omategelelo mokati kaanona aashona, omiyonena dhomomagumbo, aanona yoskola taya ende iinano iile okuya kooskola oshowo omikundu dhilwe dha taalela oshitopolwa shaHangwena.

  Moshikako shomvula yo2017/18, oshitopolwa osha tula miilonga omayambidhidho gaakwashigwana gopankalathano oshowo elongo lyoshigwana kombinga yekondjitho lyomikalo omiwinayi mokati koshigwana. Nghaamwa okwa popi kutya ooprograma ndhoka odha hupitha aantu ya thika po 86 opo kaya ikuthe oomwenyo , omanga omaikuthomwenyo 56 ga lopotwa ngoka ku wetike kutya andola oga kala pombanda noonkondo ngele kwa kwali kwa tulwa miilonga ooprograma ndhoka.

  “Oshitopolwa otashi tsikile nokuninga omahungomwenyo kombinga yombuto yoHIV momandiki agehe guundjolowele. Omahwahwameko ga nuninwa okukondjitha etaandelo lyombuto yoHIV, eigameno oshowo epango neyambidhidho. Omahwahwameko ngoka oga nuninwa aalumentu naanyasha, aanona yepupi lyopokati oshowo aakiintu,” Nghaamwa a popi.

  Ngoloneya okwa tsikile kutya okwa uvithwa nayi kondjele yomukithi gwomalaria moshitopolwa shoka, sha li sha lopotwa etukuko lyomalaria pamabelewa momvula yo 2017, moka iipotha yi li 5 440 ya li ya lopotwa oshowo omaso 9.

  Okwa popi kutya nonando oshitopolwa osha taalela omikundu ndhoka okwa ningwa oonkambadhala dhokukondjiitha omukithi ngoka.

  Kombinga yomukithi gwoTB, oshitopolwa shaHangwena osha holoka ponomola yotango sha landula oKhomas, molopota ndjoka ya pitithwa mo 2017/18.

  Oshitopolwa osha lopota iipotha yoTB yi li pe 1 107.

  Oshipangelo shEngela osha lopota omwaalu gwiipotha yoTB yi li pombanda, omolwa aapangwa mboka haya zi meni lyaAngola, na ohaya pangwa moshipangelo shoka.

  Nghaamwa okwa popi kutya oshindji osha ningwa opo ku yambulwe po omidhingoloko dhomandiki guundjolowele moshitopolwa.

  “Konyala aapangwa oyendji yoTB oya ningilwa omakonaanoko goHIV na okwa dhidhilikwa eshuno pevi eshona okuza poopresenda 34 momvula yo 2016/17 okuya poopresenda 33 moshikako sho 2017/18. Ayehe mboka ya monika ombuto oya tulwa kepango lwoARVs. Iipotha owala iyali yomukithi gwoleprosy ya lopotwa moshitopolwa, naashoka otashi hololwa eshuno pevi okuyeleka noomvula dha piti.

  Ngoloneya okwa popi kutya nonando omandiki guundjolowele geli 34 moshitopolwa oge na aapangi ya pyokoka, oshitopolwa osha taalela ompumbwe yaaniilonga yoshikondo shuundjolowele. Oshitopolwa natango oshina aaniilonga yuundjolowele woshigwana yeli 95, mboka ya manitha omailongo gawo omvula ya piti,ihe kaye na iilonga.

  Ondjele yomategelelo mokati kaanona aashona natango oyi li pombanda poopresenda 60.

  Okwa popi kutya okwa dhidhilikwa woo e yo pombanda menkeko lyaalumentu, okuza pomwaalu gwaalumentu o3 534 mboka ya kenkwa momvula yo 2016/17 okuya paalumentu 4 746 mboka ya kenkwa moshikako sho 2017/18.

  Aantu yeli po 538 oya pewa omayambidhidho guutemba moshitopolwa shoka oshowo omayambidhidho galwe ngaashi uudhimbo wo kweenditha nomakende gokomeho, okupitila momayambidhidho gomazulonkalo.

  Aapangwa yeli po 300 oya ningilwa etando lyomeho.

  ILENI NANDJATO

  0 0
 • 07/17/18--16:00: Company news in brief
 • Company news in briefCompany news in brief MTN's Dubai subsidiary sells MTN Cyprus

  South Africa-based mobile telecommunications company MTN Group Ltd said on Monday its Dubai subsidiary sold its Cyprus business to Monaco Telecom SA for 260 million euros(US$304 million).

  Africa’s biggest mobile telecoms group said that as part of the deal to sell MTN Cyprus it would allow the use of the MTN brand in Cyprus for up to three years for a fee.

  MTN Cyprus, which is the South African company’s only business in the European Union, was acquired as part of the acquisition of telecoms holding company Investcom LLC in 2006.

  -Nampa/Reuters

  IBM seeks US$167 million from Groupon

  International Business Machines Corp on Monday asked a US jury to award it US$167 million in a lawsuit accusing e-commerce marketplace operator Groupon Inc of using patented technology without authorization.

  IBM lawyer John Desmarais told a jury in federal court in Delaware that Groupon infringed patents describing foundational e-commerce technology that had already been licensed to Amazon Inc, Facebook Inc and Alphabet Inc’s Google for between US$20 million and US$50 million per company.

  -Nampa/Reuters

  Bank of America profit beats on consumer loan growth

  Bank of America Corp reported quarterly profit above analyst expectations on Monday as the second-largest US lender cut expenses and benefited from growth in loans and deposits on the back of a strengthening economy

  Noninterest expense dropped 5% in the quarter from a year earlier as the bank trimmed headcount and worked on digitizing its retail operations to lower overhead.

  Revenue rose in each of the bank’s segments with the exception of global banking, where lower investment banking fees dragged revenue down 2%.

  -Nampa/Reuters

  Warren Buffett donates US$3.4 billion to Gates' and family charities

  Warren Buffett has donated roughly US$3.4 billion of Berkshire Hathaway Inc stock to five charities, the billionaire’s largest contribution in his longstanding plan to give away his fortune.

  Buffett’s 13th annual donation comprised about 17.7 million Class “B” shares of Berkshire, valued at US$192 each as of Monday’s market close.

  The largest block went to the Bill & Melinda Gates Foundation. Buffett’s own foundation, named for his late first wife Susan, and charities run by his children Howard, Susan and Peter received the rest.

  -Nampa/Reuters

  Airbnb faces ultimatum to comply with EU's consumer rules

  Airbnb was warned by the European Union (EU) to expect a regulatory clampdown unless its terms and conditions and the way it presents holiday-home prices comply with EU standards by the end of August.

  The online platform must present pricing information in a more transparent way and make the distinction between private and professional hosts clearer to consumers, the European Commission said in a statement on Monday.

  “Popularity cannot be an excuse for not complying with EU consumer rules,” said EU Commissioner for Consumers Vera Jourova.

  -Fin24

  0 0
 • 07/17/18--16:00: A humble warrior
 • A humble warriorA humble warriorTributes continue to pour in for Gurirab In life, he was the consummate gentleman politician, who sacrificed all for the love of his country and its people. As the country mourns Theo-Ben Gurirab, many have reflected on his humility, saying he always made time for friend and foe.

  Gurirab is being remembered as a peacemaker and a gentle soul, who gave his best whenever he was assigned a task.

  Former South African foreign affairs minister Pik Botha said it was merely “by the grace of God” that he managed to become friends with the late Gurirab.

  Botha, who served in the last apartheid government to govern both South Africa and Namibia, said he shed a tear when he heard about Gurirab's passing on Saturday in a Windhoek hospital.

  “We met as enemies, but the grace of God brought us together as friends,” he said.

  Botha said they shared deeply spiritual conversations, and even discussed how, as political leaders, they would have to account after death for the things they had done.

  Botha told Namibian Sun that Gurirab's passing has pained him enormously.

  “If I look at the wars taking place today and how people fail to realise that even people on the enemy's side share the same ethical values as them, it pains me. Ben and I became intimate friends, we shared thoughts about the meaning of life. Now that he has died I will go to Namibia and sit in the desert and thank it for giving me a friend and that this friendship could produce green leaves,” he said.

  Botha served as foreign minister up to the end of apartheid and played a significant role in Namibia gaining its independence from South Africa - an independence Gurirab played a significant part in achieving.

  Liberation struggle stalwart Libertine Amathila, who spoke to Namibian Sun from her farm where the mobile network is extremely poor, said: “I will have to say a few words.”

  She related with laugher how she and Gurirab had been classmates at Augustineum College.

  “I will remember him as one of the most hardworking people and an absolutely wonderful person. He did a lot for this country's liberation struggle. He was an exceptional diplomat,” she said.

  Popular Democratic Movement (PDM) leader McHenry Venaani tweeted that the Namibian nation has undisputedly lost an iconic statesman of rare versatility.

  “I commiserate with his wife Joan and the family, President Hage Geingob and the Swapo Party on the immense loss. A rare leader who both knew boundaries of friendship and an adversary, we were both,” he said.

  Former secretary-general of the Inter-Parliamentary Union (IPU), Anders Johnson, described Gurirab as a “towering figure” within the African liberation movement, who always stood up for those in need.

  “His solidarity with others was unfailing and he was always willing to give a sympathetic hearing to those who like himself were fighting for respect for their rights. Theo-Ben Gurirab was a fervent believer in multilaterism,” he said.

  Dantagob Gurirab said he will remember his father's unwavering commitment to the country's liberation struggle.

  “It was such an inspiring life to be around. Often children are taught about greatness from a distance and taught about historical figures. All of my siblings, we realised how fortunate we are to actually have been growing up in the presence of greatness. It is that which has driven us in our lives,” he said.

  Dantagob said his father was a traditional man who loved his pap and vleis, but in later years he had to cut down on red meat for health reasons.

  “Like any Namibian, he enjoyed traditional meat. My father was an avid reader; he really, really pressed upon us to read,” he shared.

  Former president Hifikepunye Pohamba said Namibians will forever be indebted to Gurirab for the sacrifices he made leading up to Namibia's liberation from apartheid South Africa.

  “Although we mourn today, we should at the same time celebrate the wonderful life that Gurirab lived. It was a life of purpose and a life of meaning. We learnt so much from him during the liberation struggle,” said an emotional Pohamba.

  JEMIMA BEUKES

  0 0

  Govt project sparks San eviction fearsGovt project sparks San eviction fears A first nation community, who are already experiencing poverty and despair, say their rights are being violated and government has chosen to ignore their pleas.

  Members of the N‡a Jaqna Conservancy say they fear eviction, as government pushes for the implementation of its Programme for Communal Land Development (PCLD) in Tsumkwe West.

  Group spokesperson Sarah Zungu said government has deliberately failed to record their objections to the project, when it was introduced during community meetings.

  According to her, their livelihood is threatened because they do not know who plots will be given to.

  They fear they may soon have nowhere to go with their children.

  “We know it is a communal area but we do not want fences or small farms and government does not want to listen to us, but only wants to force this development onto us,” she said.

  Zungu also accused government of turning a blind eye to the illegal non-San settlers, who have fenced off pieces of land without the Tsumkwe West San community being informed.

  “The thing that really burdens us that our rights are violated and government chooses to ignore the feelings of the community. We are not even allowed to go and dig up veld food in the areas where people have settled illegally; if we do, we are accused of stealing people's cows or of trespassing,” she said.

  The community has written a letter to government and its development partners to heed to their calls that the project should be abandoned.

  The letter, dated 12 July, is addressed to the European Union, the EU Development Cooperation, the German Development Bank (KfW), the Office of the Ombudsman, the Otjozondjupa Communal Land Board, the lands ministry, the !Kung Traditional Authority, the Tsumkwe constituency councillor, the finance ministry, the World Wildlife Fund and the Namibian Association of Community Based Natural Resource Management (CBNRM) Support Organisations (NACSO).

  In the letter, the community questioned the minutes of a meeting held at Aasvoelnes on 23 March, saying their objections were not recorded, as well as their comments that there is a lack of understanding about the proposed project.

  “The three-and-half-hour meeting can clearly not have been sufficient time to explain the detailed land registration and cooperative proposals and the potential threats and benefits to the area, including translations to local languages. A large number of community members walked out of this meeting in objection to the proceedings but this is not mentioned anywhere,” the letter reads. It said further there have been inaccurate responses from the PCPD team to serious concerns about illegal fences that remain throughout the area and the risk to trophy hunting and devil's claw harvesting, which will be impacted by the proposed farms.

  “It is clear that the consultants only recorded the part of the meetings that suits their needs, in order to forge ahead with a plan that was clearly predetermined.”

  Lands ministry spokesperson Chrispin Matongela said the community was engaged.

  “Any development that is taken to the people are for the communities. Objections are not strange; it is the nature of people. There will always be those people that object,” he said.

  JEMIMA BEUKES

  0 0

  Seed bill could limit imports and exportsSeed bill could limit imports and exportsFinance minister concerned about bill's details Nurseries would be forced to register as they deal with seedlings that are considered seeds. The Seed and Seed Varieties Bill, expected to be adopted by the National Assembly, could limit the importing and exporting of seeds, finance minister Calle Schlettwein has said.

  Making his contribution to the bill tabled by agriculture minister Alpheus !Naruseb recently in the National Assembly, Schlettwein said the definition of seeds is comprehensive enough, however, the bill seems to limit trade flows.

  The bill intends to regulate the production, processing, certification, marketing and trade of seeds in Namibia.

  Schlettwein made reference to the well-known seed and plant trader Ferreira's Garden Centre in Windhoek and questioned whether such retailers would have to register as horticulture nurseries.

  In response, !Naruseb argued that seed as defined by the bill is any type of living embryo capable of regeneration and must go through the process of identification of source and performance of mother trees.

  “Nurseries deal with seedlings which, according to the bill, are considered seeds and therefore must be registered as materials. They would be expected to have the identity of origin and record of performance of mother trees to ensure the quality of seedling supply made available for sale,” he said. He emphasised that should some people obtain seeds to be used for non-commercial purposes, such as planting for domestic use, the bill does not include such eventualities.

  !Naruseb explained that traditional varieties have the opportunity to be recognised and registered, provided they satisfy the requirement for registration.

  He added that farmers can continue cultivating the traditional varieties using farm-saved seeds or seeds acquired through exchange and bartering.

  However, such seeds do not qualify to be certified and cannot be sold in the market.

  “The act will complement other laws on safeguarding biodiversity and bio-safety in order to take into account plant health risks,” he said.

  Through the bill, the ministry will have control over imported and exported seeds to make sure they meet prescribed standards.

  The bill would further establish the national seed council comprising of farmers, ministry representatives and seed dealers, who will contribute to the formulation of policies and guidelines for the industry.

  A seed varieties committee will be created to oversee the process of the release of new seed varieties.

  NAMPA

  0 0
 • 07/17/18--16:00: NAB appoints new CEO
 • NAB appoints new CEONAB appoints new CEO The Namibian Agronomic Board (NAB) has announced the appointment of Dr Fidelis Nyambe Mwazi as its newly appointed CEO.

  Mwazi takes over the reins from Christof Brock, who is retiring at the age of 65. His appointment is effective from 1 July 2018, and is set for a period of five years. 'Dr Mwazi is no stranger to the agronomic and horticulture industries, he is a strong and visionary leader, highly capable of taking the industry to greater heights, therefore the board is overtly confident that he will contribute exceptionally to the efficient running of the NAB”, said, Michael Iyambo, chair of the NAB board.

  Mwazi, who is a professional scientist in crop science and sustainable agriculture, has over 18 years of vast practical work experience in the academic as well as the agronomic and horticulture industry environments.

  He obtained his PhD in Agriculture (Crop Science) in 2017 from the University of Namibia. He graduated with an MSc degree in Geo-information Science and Earth Observation (Sustainable Agriculture) from the International Institute for Geo-information Science and Earth Observation, the ITC University, Netherlands in 2006.

  Prior to his appointment as the NAB's CEO, Mwazi worked as a senior manager for standards and trade at the Agro-Marketing and Trade Agency (AMTA) from February 2015 to June 2018.

  AMTA is mandated to implement statutory rules and regulations of the Agronomic Industry Act, Act 20 of 1992 by producers and traders involved in the production and trading of the agronomic and horticultural products countrywide.

  Mwazi therefore implemented various compliance programmes for agronomy and horticulture market share promotion, food safety and crop-specific marketing standards, inspections of farms and facilities for compliances to Good Agriculture Practices (GAP) and Hazardous Analytical Critical Control Point (HACCP), border control and inland inspectorate as well as total quality management (TQM) aspects.

  He also worked as a national horticulture manager at the NAB from May 2013 to January 2015 and was responsible for implementing the horticulture market share promotion for controlled crops.  STAFF REPORTER

  0 0

  Ramaphosa talks tough on mine safetyRamaphosa talks tough on mine safetyTo engage tribal chiefs on land South Africa will tighten its mine safety regulations to hold mine operators accountable for accidental deaths in the industry, President Cyril Ramaphosa said on Monday. We are going to meet and have a further discussion ... with all our traditional leaders- South African President Cyril Ramaphosa Safety is a huge issue in South Africa’s deep and dangerous mines and increasingly a focus for investors. A spate of deaths at Sibanye-Stillwater’s gold operations, including a seismic event that killed seven miners in early May, has highlighted the risks.

  Ramaphosa was responding during an interview for eNCA news channel to a question after six miners died on Sunday in an underground fire at a copper mine operated by unlisted Palabora Mining, the latest tragedy to hit South Africa’s mines.

  “We are going to tighten up the regulations to ensure that those who run these mines must be accountable themselves because we cannot have so many deaths,” said Ramaphosa, who was a mine union activist during apartheid.

  Ramaphosa said 54 miners had been killed in South Africa’s mines so far in 2018.

  This follows a spike in mine deaths in 2017, to more than 80 from 73 in the previous year, ending nine straight years of falling fatalities in the world’s top platinum producer.

  Land reforms

  On the vexed issue of land reform, Ramaphosa said talks would continue with traditional leaders, who earlier this month warned the ruling African National Congress (ANC) to exclude land controlled by local chiefs from its plans to redistribute property to the black majority.

  The Zulu king warned of conflict over the issue.

  The leaders are seen as key to the political base of the ANC and control communal land comprising 13% of South Africa in the former homelands, impoverished relics of apartheid where most black South Africans were literally confined under white rule.

  Party reformers want to dilute their power by providing people in such areas with direct property ownership through title deeds.

  “We are going to meet and have a further discussion ... with all our traditional leaders,” Ramaphosa said.

  “We clearly don’t want two systems, we want all our people to have similar (property) rights,” he said.

  The ANC’s plans to change the constitution to allow the government to expropriate land without compensation to rectify racial disparities has unnerved investors as it recalls the farm seizures that ruined neighbouring Zimbabwe’s economy.

  The ANC has said it will not pursue land reform in a way that threatens food security or economic growth. Most land remains in white hands, making it a potent symbol of lingering inequalities.

  -Nampa/Reuters

  0 0

  CIF, NSI highlight criticality of adherence to standardsCIF, NSI highlight criticality of adherence to standardsThe two institutions want to ensure quality Despite current tough economic times, the Construction Industries Federation of Namibia (CIF) and the Namibian Standards Institution (NSI) are both advising that standards are to be adhered to. It would be important to ensure that any private or public expenditure is done within the parameters of acceptable quality- Bärbel Kirchner, Consulting General Manager, CIF STAFF REPORTER

  An efficient use of scarce financial resources both in the public and private sector demands an awareness and application of building standards and adherence to specifications for respective projects. Most importantly, it would ensure correct processes and the use of certified material by an accredited certification body, which will increase the safety and longevity of structures.

  Bärbel Kirchner, consulting general manager of the CIF says: “We are still experiencing tough times. Yet we have inspirational development goals. It would be important to ensure that any private or public expenditure is done within the parameters of acceptable quality. This would require that codes and standards are adhered to and are indeed exceeded.”

  For an effective and objective measure of quality in the development of building and civil structures, Namibia uses building codes and standards. The codes provide a clear guideline on the expected minimum, and standards also provide a scope of acceptability and unacceptability in terms of building processes, equipment and the building material being used. It protects all parties engaged with a project if they understand what the tolerances are; i.e. what would be regarded as acceptable and not acceptable.

  Advice

  Despite current tough economic times, the Construction Industries Federation of Namibia (CIF) and the Namibian Standards Institution (NSI) are both advising that standards are to be adhered to. As per the signed MoU between the two institutions, it aims to raise awareness of the benefits of using respective standards for the construction industry and material suppliers, as well as raise awareness of how building codes and standards are being interpreted.

  Accordingly, the CIF hosted three information sharing workshops and training to raise awareness of standards and regulations in general, and specifically, in the building and construction sector. These took place in Windhoek, Ongwediva and Swakopmund on 25 April, 15 June and 22 June 2018, respectively.

  Not delivering on the minimum pre-determined requirements, can lead to additional costs and delays on projects if work has to be redone or repaired. If the adherence to specifications is not sufficiently monitored, it can lead to increased maintenance costs or indeed the future collapse of a structure resulting in financial losses, possibly injury or deaths.

  This can have legal implications and it is important for all contractors to take note that although Namibia has no local standards and regulations for all products, contractors are still bound by the requirements of any standards specified in the agreement for a building or construction project.

  During the training it was also highlighted that the standards with regard to the use of certified building material, is very important.

  It is advised that building materials need to show proof of certification by a recognised or certified certification body, like the NSI, other internationally recognised certification bodies. Certification is only possible if a product complies with national or internationally recognised standards.

  Chie Wasserfall, chief executive officer of the NSI says: “Most of the building materials used in Namibia are imported. It is therefore critical that these products are certified by an accredited or recognised institution. Currently the NSI verifies imported cement to ensure they meet the product requirements.

  “If a manufacturer claims that a certain product meets the locally determined standards and regulation, it is important that the certification is displayed on the product packaging or labelling and a documented certificate is provided in English.”

  Compliance

  Adherence to codes and specifications in standards not only secure acceptable minimum quality. The inclusion of standards in tender briefing documents can also have an impact on the costing of projects and will ensure a level playing field.

  Panashe Daringo, vice-president of the CIF and chair of the CIF Building Committee conducted the training on behalf of the CIF. He said: “It is to everyone’s benefit if the project is guided by predetermined standards. All tender briefing documents should stipulate respective standards that would determine the specifications. It ensures that bidding is done on a level playing field and that the project team will have clarity of what needs to get done.

  “Although we must recognise that standards determine only the minimum requirement. Standards will also then become enforceable once stipulated in the tender documentation.”

  He explained how standards are generally structured, and how best they could be read and interpreted, and how standards also had respective cross-references to other standards. He added “It would benefit contractors if their internal processes would match and monitor adherence to respective standards. This would lead to continuous improvement of quality management, which had numerous benefits.”

  Information

  Immanuel Owoseb, standards development and training officer who conducted the training on behalf of the NSI, encouraged participants to obtain standards from the NSI. He said: “The NSI has access to a number of regional and international standards that are specified in tender documentation. These are offered at a 10% discount to members of the CIF. It is a positive investment to acquire your own set of watermarked standards.”

  He further informed members that the Standards Development Department has recently established a training unit on popular management system standards such as Quality Management System Occupational Health and Safety and Environmental Management Systems.

  Closing the training sessions, Kirchner of the CIF said: “We must ensure that we achieve acceptable standards on all our projects. This would not only limit the abandonment and non-completion of projects due to poor workmanship but will also protect every party involved. Not only the client, the architect or engineer, or quantity surveyor but indeed also the contractor. Knowledge is power. Our contractors also need to be protected by standards and related tolerances of what are acceptable or not.

  “It is so important, that we want to encourage that training on standards become a requirement before commencement of any project paid by public funds. We need to include a provisional sum for all relevant training in tender documents.”

  0 0

  Dippenaar blames Joschko for crashDippenaar blames Joschko for crashFights N$11.5m High Court lawsuit Jandré Dippenaar is fighting a N$11.5 million lawsuit brought against him by the guardian of the survivor of a 2014 horror crash that claimed six lives. Jandré Dippenaar has placed the blame for a crash in which six people died squarely on the shoulders of Markus Walter Joschko, who was also among the casualties in the 2014 accident.

  This is according to papers filed in the High Court in a civil suit brought by Annette Ingeborg Schlösinger, a resident of Berlin, Germany who is the guardian of Antonia Joschko, born on 21 May 1998.

  Schlösinger is suing Dippenaar for N$11.5 million.

  In his papers, Dippenaar alleges that Joschko was negligent, as he did not obey the rules of the road, drove on the wrong side and did not keep a proper lookout for oncoming traffic.

  “He caused and allowed the vehicle he was driving to cross over the middle line into the lane and path of oncoming traffic, more especially the vehicle driven by the defendant, whilst it was dangerous and inopportune to do so,” Dippenaar argued. According to him, Joschko caused or allowed the bakkie he drove to collide with his vehicle in the oncoming lane.

  “Joschko failed to exercise the degree of care, normally expected from a reasonable driver under the same circumstances. He failed to take all reasonable and necessary steps to avoid the said collision, whilst he was able to do so.

  Antonia survived the December 2014 horror crash on the national road near Henties Bay, in which her parents and a sister lost their lives.

  According to court documents the minor has been deprived of the maintenance and support to which she was accustomed and which she would have continued to receive, had it not been for the death of her parents.

  Her claim stems from a car accident on the C34 national road on 29 December 2014 near Henties Bay in which Joschko and his wife Dorethea Schemick Joschko and their 19-year-old daughter Alexandra Marlene Joschko were killed.

  “The collision was caused by the sole negligence of Dippenaar. He drove under the influence of alcohol and without a driver's license, did not obey rules of the road and speeded under the prevailing traffic and meteorological conditions,” Schlösinger maintained in her particulars of claim.

  She further claimed Dippenaar did not keep a proper lookout for oncoming or overtaking traffic, failed to apply his brakes, overtook another vehicle while it was not safe and drove over the centre line of the road and into the lane and path of oncoming traffic.

  The collision between a Toyota FJ Cruiser with registration number N8163W, which was driven by Dippenaar and a Ford Ranger double cab driven by Joschko, killed six. Antonia, also travelling in the Ford Ranger, was the only survivor, along with Dippenaar.

  Dippenaar pleaded in his papers that the claim against him be dismissed with costs.

  He specifically denied that Schlössinger, in terms of her appointment as Antonia's guardian, is entitled and or authorised to institute the present action against him and demands proof thereof.

  Even though he denied he was negligent, he pleaded that the collision was caused solely as a result of the negligent driving of the driver of the Ford Ranger double cab.  FRED GOEIEMAN

  0 0

  New revenue agency operational by March 2019New revenue agency operational by March 2019 Finance minister Calle Schlettwein is optimistic that the much-anticipated Namibia Revenue Agency will be operational come 1 March 2019. This will coincide with the start of the new fiscal year.

  He made the announcement during a short press briefing held to engage members of the media on the state of the economy.

  Tax amendments are in the pipeline and the Namibia Revenue Agency Bill has been passed,” said Schlettwein, who added that all indications are that it will become operational on 1 March next year. The ministry is also looking for suitable candidates to head the agency while human capital transitions would be made where applicable and possible.

  “We have advertised for a board and for a commissioner. We are looking at which directorates can be migrated to the new revenue agency. We are also in the process of creating a tax policy unit within the ministry,” said Schlettwein.

  An advert published in May said that the board of the agency will consist of seven directors appointed for three years, but who may not be appointed for more than two consecutive terms.

  The successful candidates will receive sitting allowances as determined by the finance minister.

  A person does not qualify if he or she is a member of parliament or any other government body, or serves as a member on two other state-owned boards, the advert said. The board positions are only available to Namibian citizens.

  The agency will be headed by the still-to-be appointed commissioner, who will serve for a period of five years. According to the minister, all necessary migrations to the new revenue agency will be completed by 28 February next year.

  The ministry, he said, was also reviewing its tax system.

  OGONE TLHAGE

  0 0

  Dangote signs US$650mln Afreximbank loanDangote signs US$650mln Afreximbank loan Africa’s richest man, Aliko Dangote, has signed a US$650 million loan facility with the African Export-Import Bank (Afreximbank) for his oil refinery project in Nigeria.

  Africa’s trade bank, based in Egypt, also signed a US$750 million facility with Nigeria’s development bank, the Bank of Industry.

  Reuters witnessed the signing of both loans on Saturday.

  -Nampa/Reuters

  0 0
 • 07/17/18--16:00: Rest easy, gentle giant
 • Rest easy, gentle giantRest easy, gentle giant The late Theo-Ben Gurirab was without an iota of doubt a gentle giant, whose life was lived in service and dedication to Namibia's struggle for liberation. As tributes pour in this week for the former prime minister, National Assembly speaker and the country's first foreign affairs minister, Gurirab has been described as the doyen of Namibian diplomacy and the nation's most erudite diplomat. Young and old have eulogised him as the country's flag bearer while serving as Swapo's chief representative for almost 15 years at the United Nations before Namibia's independence. It was also here where Swapo's political and diplomatic status grew to a mainstream negotiator and participant in the affairs of the world. His near unblemished and rich international career has also seen Gurirab playing a crucial role in the protracted negotiations that resulted in UN Security Council Resolution 435 of 1978, which paved the way for Namibia's independence. Obviously, Gurirab had his flaws like many of us, but his enduring and self-sacrificing spirit will live with us for many years to come. Like Gurirab, there were many other forbearers who as exemplary patriots and stalwarts of the Namibian revolution and freedom fighters never wavered during the difficult days of colonial oppression. Their bravery in the face of adversity will go down in the history our country. And although these struggle heroes have entrusted us with this glorious legacy, it is equally incumbent on us not to fail them as we march on in history, to make our motherland a better place for everyone. Gurirab led a humble life and was kind to both old and young. We should at all times exercise these values, in order to remember him. Namibia will forever be grateful for his contribution. Rest easy, gentle giant.

  0 0
 • 07/17/18--16:00: Ex-cop denied bail
 • Ex-cop denied bailEx-cop denied bailOn trial for allegedly killing his sons The High Court has ruled it will not be in the interests of the administration of justice to grant bail to a former cop, who is on trial for allegedly murdering his sons. The Windhoek High Court yesterday refused bail to a former police constable on trial for the brutal murder of his two sons in 2014.

  Albertus !Ganeb, who has been in police custody since his arrest in April 2014, is on trial for allegedly stabbing his sons to death at Gobabis.

  The 35-year-old was fighting to be released on bail due to alleged prolonged detention, when his formal bail application was dismissed in a judgement handed down by Judge Dinah Uusiku.

  “The accused cannot be released on bail because it would not be in the interests of the administration of justice to grant him bail at the moment while his alleged murder trial is still ongoing before court,” the judge said.

  Meanwhile, !Ganeb informed the court that he will lodge an urgent appeal against the dismissal of his application for bail.

  In the failed bail attempt, !Ganeb told the court his constitutional rights were being infringed upon and violated and he felt it was time for the court to grant him bail and release him from police custody, because he has been in custody for too long awaiting finalisation of the trial.

  !Ganeb also wanted the bail to raise the needed funds to acquire private legal representation for his appeal case to the Supreme Court against Judge Usiku, for her refusal to recuse herself from presiding over his double-murder trial.

  Prosecutor Palmer Khumalo strongly opposed the granting of bail on the grounds that !Ganeb lodged the formal bail application while the trial is almost complete and the probability of him absconding is high at this stage.

  Khumalo said it would also not be in the interest of the administration of justice to release the accused police officer on bail when the State has already closed its case.

  !Ganeb remains in police custody at the Windhoek Central Correctional Facility until 21 August 2018, pending the continuation of the trial.

  In addition, !Ganeb suffered a first heavy blow on 05 April 2018 when his attempt to have Judge Uusiku removed from his trial was dismissed in a ruling handed down by the same judge.

  The former police constable felt he is not receiving a fair trial with Judge Usiku on the bench.

  !Ganeb claimed the judge was protecting the interests of the prosecution by not allowing his former defence lawyer, Boris Isaacks, to properly cross-examine and re-examine a number of State witnesses.

  However, Khumalo argued that Usiku disallowing questions which were posed repeatedly by the lawyer could not be regarded as interference.

  !Ganeb allegedly stabbed his sons after he saw a text message from another man on the mobile phone of the children's mother, Romily Swartz.  NAMPA

  0 0

  Calle urges parties to accountCalle urges parties to accountNon-compliance and inconsistency Only 6 out of 10 political parties submitted their audited financial statement during the past two financial years. On the basis of these compliance records, the Republican Party and the Workers Revolutionary Party have consistently not submitted their audited statements while APP, SWANU, UDF and UPM submissions were inconsistent over the past two years- Calle Schlettwein, Minister of Finance NDAMA NAKASHOLE  Finance minister Calle Schlettwein has urged each political party to remain accountable to the public in regard to the public funds it receives.

  The figures made available by the minister last Thursday in Parliament reveal that during the 2015/16 financial year, only the APP, NUDO, PDM, RDP, SWANU and Swapo party complied with the law.

  In respect to the 2016/17 financial year, the complying parties are Swapo, NUDO, PDM, RDP, UDF and UPM.

  According to the records at the Electoral Commission of Namibia, quoted by Schlettwein in his response, although compliance vary by each financial year, 8 out of 10 political parties have submitted their audit reports to the commission since 2014.

  “On the basis of these compliance records, the Republican Party and the Workers Revolutionary Party have consistently not submitted their audited statements while APP, SWANU, UDF and UPM submissions were inconsistent over the past two years,” said the minister.

  In terms of Section 158 of the Electoral Act, (Act No 5 of 2014) political parties represented in Parliament are accountable to the public on the management and utilisation of the taxpayers' money they receive as funding from the national budget. Each financial year, all parties represented in Parliament receive funding from the national budget in line with the proportional representation.  Publishing

  Asked why the reports of these parties were not published in at least two daily newspapers as provided for by the law, Schlettwein said: “In terms of Section 158 (6) of the Electoral Act, it's the responsibility of the accounting officer of a political party to ensure that an abridged version of the accounts of a political party is published in at least 2 daily newspapers within 7 days (after) submission of the audited statements to the commission.”

  Because of this, Schlettwein said accounting officers of the respective political parties are better placed to account for the publication of their party financials.

  The minister further announced that his party, Swapo, had published its 2016/17 financials in 2017 and that audits for 2017/18 are in progress.  Suspension

  Although there has been non-compliance by some of the parties, as well as inconsistent compliance by some, no party has had their allocated funds suspended to date. Section 158(8) states that the electoral commission may order the suspension of allocated monies if the commission is, on reasonable grounds, satisfied that the political party has failed to comply with any requirement of the Electoral Act.

  Schlettwein said that the ECN is seized with this matter.

  0 0
 • 07/17/18--16:00: Is Windhoek hierso!
 • Is Windhoek hierso!Is Windhoek hierso!City more expensive to live in than Cape Town, Joburg A one-bedroom apartment in a Windhoek suburb will set you back nearly N$1 000 more than you would pay in Johannesburg. Windhoek is now ranked as Africa's fifth most expensive city to live in by a survey that measures the cost of living in various cities around the world.

  Numbeo's latest Cost of Living Index that was released this month shows Windhoek is already more expensive to live in than both Johannesburg and Cape Town, and outperforms these South African cities on a variety of indices.

  The index looks at the relative cost of various categories including rent, groceries, restaurants and local purchasing power, and draws a grim picture of the Namibian capital.

  According to the study, consumer prices in Cape Town are 10.38% lower than in Windhoek, rent prices are 25.19% higher and grocery prices are 22.68% higher, while purchasing power is 74.97% lower in Windhoek than in Cape Town.

  According to the study, the average take-home salary per month in Cape Town is N$15 678, in Johannesburg it is N$20 146 and in Windhoek N$10 947.

  The study indicates a person would need at least N$34 267 in Johannesburg to maintain the same standard of living that you can have with N$36 000 in Windhoek, assuming you rent in both cities.

  In Cape Town you would need N$37 000 to maintain the same standard of living that would cost you N$35 956 in Windhoek.

  The Cost of Living Survey indicates that rent for a one-bedroom apartment in the Windhoek CBD costs more than N$7 200 and up to N$6 000 in the suburbs.

  In Johannesburg it costs N$6 400 to rent in the CBD and N$5 100 for the suburbs, while in Cape Town it will put you back N$11 000 and N$7 000 respectively.

  Besides rent, the monthly cost of utilities in Windhoek for an apartment of 85 square metres can set you back N$1 300.

  Cape Town utilities cost N$850 per month and in Johannesburg you will pay N$1 434.

  Buying a new Volkswagen Golf or an equivalent car would cost about N$280 000 in Johannesburg and in Cape Town, while in Windhoek it will cost N$290 349.

  Eating a three-course meal at a mid-range restaurant for two people in Windhoek can cost up to N$600 while an average bottle of wine can be as expensive as N$65 and plain loaf of bread costs more than N$11.

  In Cape Town a three-course meal at a mid-range restaurant can cost N$500, an average bottle of wine N$60, and a loaf of bread, N$12.21.

  In Johannesburg a three-course meal at a mid-range restaurant would also cost N$500, an average bottle of wine would be N$62.50 and a loaf of bread, N$12.47.

  In Windhoek, local beer is slightly cheaper than in Cape Town and Johannesburg, at about N$20 for a 500ml draught, while in the two South African cities it will set you back N$32 and N$28 respectively.

  Eggs, milk and rice as well as fruits and vegetables are much more expensive in Windhoek.

  For example, apples cost N$32 per kilogram in Windhoek and 19.37/kg in Cape Town while potatoes are N$13.39/kg in Cape Town and N$29/kg in Windhoek.

  Furthermore, milk costs N$18.75/litre in Windhoek and N$12.47/litre in Cape Town while in Johannesburg you will pay N$14.65. Rice costs N$25 in Windhoek in comparison to the N$20.25 it costs in Cape Town.

  Meanwhile, in comparison to Luanda, Angola a person would need around N$36 301 in Windhoek to maintain the same standard of living that one can have with US$8 300 (about N$110 058) in Luanda.

  Consumer prices in Windhoek are 59% lower in Luanda, rent is 77% lower and local purchasing power is 66.62% higher than in Luanda.

  Globally, Hamilton in Bermuda was ranked as the most expensive city. The rest of the top five slots were filled by cities in Switzerland including Zurich, Basel, Lausanne and Bern.

  ELLANIE SMIT

  0 0

  State urged to take land by forceState urged to take land by force If those currently in possession of farms are not willing to sell them to government at a reasonable price, the constitution should be amended to expropriate land without compensation.

  This was the overwhelming view of Oshakati residents at a consultative meeting in anticipation of the country's second land conference, slated for October.

  Oshana regional land consultations are also due to take place before the national conference.

  Oshakati residents also agreed that the state should be in control of all land in the country, in order for it to be redistributed equally to all Namibians.

  The meeting attendees overwhelmingly agreed that the acquisition of land, especially huge tracks of agricultural land owned by private individuals and foreigners, through the willing buyer, willing seller policy, has failed, and that the time has come for the land issue to be tackled without fear or favour.

  “If we Namibians want the land to be distributed fairly and benefit all citizens, government should be in control of the land. The pace at which government is expropriating land and resettling people is currently very slow,” Indileni Ipinge said.

  Also strongly supporting the notion that government should be in control of the land was Oshakati councillor Katrina Shimbulu, who said land should be expropriated by any means possible.

  “The issue is not that government is not able to buy the farms from the owners, but it is because their prices set for the farms is too much. However, we now have the opportunity to make contributions for the land to be expropriated. I support the idea that all land should be owned and controlled by the state,” Shimbulu said.

  Unionist Victor Hamunyela explained that the state is limited by chapter three of the Namibian constitution and that the only way government can expropriate land without compensation is if the constitution is amended.

  “First of all, we Namibians should admit that the policy of willing buyer, willing seller has failed. We Namibians are living in denial… If government is to expropriate the farms without compensation, the constitution should be amended first or else we will see no change,” Hamunyela said.

  Namibia Economic Freedom Fighters (NEFF) official Abraham Ndumbu also supported the notion of expropriating land without compensation, saying the willing buyer, willing seller policy has not yielded the expected results.

  Ndumbu said the nationalisation of land is the only answer.

  “It was in our 2014 election manifesto, where we talked of the land to be controlled by the state and a solution to the unequal distribution of land,” Ndumbu said.

  In 2016, the lands ministry confirmed that a total of 1.2 million hectares of agricultural land is still under foreign ownership, with the majority of this land in German and South African hands.

  This is despite a decision that was taken at the landmark 1991 national land conference that non-Namibians must not own farmland.  KENYA KAMBOWE

  0 0

  Production nosedives at Langer HeinrichProduction nosedives at Langer Heinrich Langer Heinrich produced 47% less uranium oxide in the June quarter compared to the first three months of the year, Paladin Energy, its majority shareholder, announced today.
  This follows a decision to put the mine on care and maintenance, a process which should be completed by next month.